Energisparing med resultatgaranti (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) er levering av energitjenester med garanterte resultater. Hovedprinsippet er at investeringene finansieres av besparelsene. Det er et velprøvd og vellykket verktøy som har hjulpet bygningseiere å nå sine energi- og klimamål raskere enn med tradisjonell gjennomføring av energisparetiltak. Fortsatt er det potensiale for mer bruk av EPC for å nå urealisert sparepotensial i offentlig sektor.

For å fremme bruken av EPC er det utviklet en Guide for energisparing med resultatgaranti.  Guiden introduserer en forbedret gjennomføringsmodell basert på dagens markedssituasjon og erfaringer i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland, Latvia og Litauen. Det viktigste nyhetsaspektet er kontraktsbasert samspill i analysefasen av EPC-prosjekter.

Verktøykassen inneholder en beskrivelse av tilpassede anbudsdokumenter med forslag til nye tildelingskriterier som samsvarer med offentlige bygningseieres overordnede mål med prosjektet, samt kontraktsmaler, en EPC-presentasjon og en veileder for oppstart av et EPC-prosjekt.

Alle dokumentene i verktøykassen kan lastes ned nedenfor.

Guide som introduserer gjennomføringsmodell for EPC med kontraktsbasert samspill i analysefasen.

Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Energy Performance Contracting
Guide Energy Performance Contracting (Norsk)
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Energy Performance Contracting

Retningslinje som introduserer oppstart av EPC. Målgruppene er EPC-kunder, bygningseiere og eiendomsforvaltere.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project
Veileder for oppstart av EPC-prosjekt

EPC presentasjons- og opplæringssett – ment som grunnlag for en opplæring, et seminar eller andre presentasjoner av EPC og den nye gjennomføringsmodellen med kontraktsbasert samspill i fase 1 – analysefasen.
EPC Presentation and Training Material
EPC presentasjon, eksempel

Konkurransegrunnlag for å starte et EPC-prosjekt. Sammenlignet med tradisjonelle EPC-Konkurransegrunnlager er det nye tildelingskriterier, forbedrede kvalitetskrav, anbudsanalyser av eksempelbygg. Malen er også tilpasset samspillskontrakt i fase 1, analyser.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template
Konkurransegrunnlag EPC under EØS terskelverdi – mal

Mal som kan være en del av et EPC-tilbud og skal fylles ut av EPC-leverandøren / ESCO og sendes inn som vedlegg til tilbudet.
EPC Tender Analyses. Template
EPC tilbudsanalyse – mal

Mal som kan inngå i EPC-anbudet og skal fylles ut av bygningseieren. Byggeieren fyller ut grunnlagsdata for bygningsmassen og inkluderer dem som en del av anbudsdokumentasjonen.
Baseline Data. Template
Grunnlagsdata – mal

Mal som kan være en del av et EPC-tilbud og skal fylles ut av EPC-leverandøren / ESCO og sendes inn som vedlegg til tilbudet.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template
Sjekkliste for kvalifikasjons og tildelingskriterier – mal

Kontraktsmal som kan inngå i et EPC-anbud med samspill i fase 1, analyfasen. Kontrakten er basert på utvidet samarbeid og ”åpen bok-prinsippet”.
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template
7   Kontraktsvilkår fase 1 analysefasen samspillsentreprise – mal

Mal som kan inngå i EPC-anbudet, som beskriver utformingen og innholdet i prosjektutviklingsrapporten som vil være resultatet av fase 1, analysefasen.
Project Development Report and Energy Analyses. Template
8   Prosjektutviklingsrapport og enøkanalyser – mal

Mal som kan være en del av et EPC-tilbud / bud og er ment som et vedlegg til fase 3-kontrakten og skal fullføres på slutten av fase 1.
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template
Tillegg til avtaledokument for fase 3 – mal


Modell for «Energy Performance Maintenance Contract», EPMC

Maler for anskaffelse av ytelsesbaserte tjenester for ventilasjon, oppvarming, kjøling og kontroller i bygninger.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC
Upphandling och kontrakt av prestationsbaserade servicetjänster för ventilation, värme, kyla i fastigheter – svenska
Checklista 1 Värme – svenska
Checklista 2 Kyla – svenska
Checklista 3 Ventilation – svenska
Checklista 4 Styr- och regler – svenska

Presentasjon i sluttkonferanse
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Video sluttkonferanse
Energy Performance ContractingKontakt

Liv Randi Lindseth
På oppdrag for Innlandet fylkeskommune
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B