Energiatehokkuussopimus

Energiatehokkuussopimuksessa (EPC) energiapalveluille luvataan tietty tulos. Keskeinen periaate on, että investoinnit rahoitetaan säästöillä. Kyseessä on hyvin testattu ja onnistunut työkalu, joka on auttanut rakennusten omistajia saavuttamaan energia- ja ilmastotavoitteensa nopeammin kuin energiansäästötoimenpiteitä perinteisesti toteuttamalla. Julkisella sektorilla olisi vielä mahdollisuuksia lisätä energiatehokkuussopimusten käyttöä ja näin saavuttaa vielä toteutumaton säästöpotentiaali.

Energiatehokkuussopimusten käytön edistämiseksi on kehitetty opas, jossa esitellään parannettu toteutusmalli. Se perustuu nykyiseen markkinatilanteeseen ja kokemuksiin Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tärkein uutuusnäkökohta EPC-hankkeissa on analyysivaiheen sopimukseen perustuva kumppanuus.

Työkalupakki sisältää esittelyt soveltuvista tarjousasiakirjoista, joissa on ehdotukset julkisten rakennusten omistajien tavoitteisiin paremmin soveltuvista valintaperusteista, sekä sopimusmallit, EPC-esittelyn ja ohjeet EPC-projektin aloittamisesta vaihe vaiheelta.

Alta voit ladata kaikki asiakirjat.

Opas parannetusta EPC-toteutusmallista analyysivaiheen sopimusperusteisella kumppanuudella. Opas esittelee alla olevat työkalut.

Lataa korkean resoluution versio oppaasta tulostamista varten: Guide Energy Performance Contracting
Katso matalan resoluution opas verkossa: Guide Energy Performance Contracting

Ohje, jossa esitellään EPC: n aloitus. Kohderyhminä EPC-asiakkaat, rakennusten omistajat ja kiinteistönhoitajat.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

EPC esitys- ja koulutusopas –Sisältää perusteet EPC- koulutukseen, -seminaarin tai muihin -esityksiin sekä uuden toteutusmallin, johon sisältyy sopimuspohjainen kumppanuus vaiheessa 1 – analyysivaihe.
EPC Presentation and Training Material

Tarjousasiakirja EPC-projektin aloittamiseksi. Perinteisiin EPC-tarjousasiakirjoihin verrattuna asiakirjat sisältävät uusia ratkaisuperusteita, parempia laatuvaatimuksia sekä esimerkkirakennusten tarjousanalyyseja. Malli on myös mukautettu kumppanuussopimuksiin vaiheessa 1, analyysit.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Malli, joka voi olla osa EPC: n tarjousta ja joka EPC/ ESCO: n toimittajan on täytettävä ja toimitettava tarjouksen liitteenä.
4 EPC Tender Analyses. Template

Malli, joka voi olla osa EPC-tarjouskilpailua ja joka rakennuksen omistajan on täytettävä. Rakennuksen omistaja täyttää rakennuskannan perustiedot ja sisällyttää ne osaksi tarjousasiakirjoja.
5 Baseline Data. Template

Malli, joka voi olla osa EPC: n tarjousta ja jonka EPC/ ESCO: n toimittajan on täytettävä ja toimitettava tarjouksen liitteenä.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Mallisopimus, joka voi olla osa ensimmäisen vaiheen kumppanuusmallin EPC-tarjousta, analyysit. Sopimus perustuu yhteistyöhön ja ”avoimen kirjan periaatteeseen”.  
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Malli, joka voi olla osa EPC-tarjouskilpailua, kuvaa ensimmäisen vaiheen, analyysit, tuloksena syntyvän hankekehitysraportin ulkoasun ja sisällön.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Malli, joka voi olla osa EPC-tarjousta ja on tarkoitettu liitteeksi vaiheen 3 sopimukseen. Tämän pitäisi olla valmis vaiheen 1 lopussa.
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template


Energiatehokkuussopimuksen ylläpitosopimusten malli, EPMC
 

Pohjat rakennusten ilmanvaihdon, lämmityksen, jäähdytyksen ja säätimien suorituskykyyn perustuvien palvelujen hankinnasta.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC

Esitys viimeisessä konferenssissa
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Videon loppukokous
Energy Performance ContractingYhteyshenkilö

Liv Randi Lindseth
Inland County Council
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B