Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting (EPC) handlar om att tillhandahålla energitjänster med ett garanterat resultat. Nyckelprincipen är att investeringarna finansieras med uppnådda besparingar. Det är ett väl testat och framgångsrikt verktyg som hjälpt fastighetsägare att nå sina energi- och klimatmål snabbare än med traditionellt genomförande. Fortfarande finns det potential för mer användning av EPC för att nå orealiserade besparingspotentialer.

För att främja användningen av EPC har en guide utvecklats med en förbättrad modell baserad på erfarenheterna i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Den viktigaste nyheten är ett kontraktsbaserat partnerskap under analysfasen av EPC-projektet.

Verktygslådan innehåller beskrivning och mallar för upphandling med förslag på urvalskriterier, kontrakt mm.

Verktygslådans delar kan laddas ner nedan.

Guide som introducerar den förbättrade implementeringsmodellen för EPC med kontraktsbaserat partnerskap under analysfasen. Guiden introducerar verktygen nedan.

Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Energy Performance Contracting
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Energy Performance Contracting

Riktlinje som introducerar start av EPC. Målgrupperna är EPC-kunder, byggägare och fastighetsförvaltare.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project
Veileder for oppstart av EPC-prosjekt – norsk

EPC-presentations- och utbildningsmaterial för utbildning eller andra presentationer av modellen.
EPC Presentation and Training Material
2 EPC presentasjon, eksempel – norsk

Upphandlingsdokument för att starta ett EPC-projekt. Jämfört med traditionella EPC-upphandlingsdokument finns nya tilldelningskriterier, förbättrade kvalitetskrav, anbudsanalyser av exempel på byggnader. Mallen är också anpassad för partnerskapsavtal i fas 1, analyser.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template
Konkurransegrunnlag EPC under EØS terskelverdi – mal – norsk

Mall som kan ingå i en EPC-upphandling och bör fyllas i av EPC-leverantören som en bilaga till anbudet.
EPC Tender Analyses. Template
EPC tilbudsanalyse – mal – norsk

Mall med basdata som kan vara en del av en EPC-upphandling och ska fyllas i av fastighetsägaren.
Baseline Data. Template
Grunnlagsdata – mal – norsk

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling och bör fyllas i av EPC-leverantören som en bilaga till anbudet.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template
6   Sjekkliste for kvalifikasjons og tildelingskriterier – mal – norsk

Mallavtal som kan ingå i en EPC-upphandling för partnerskapsmodellen i fas 1, analyser. Kontraktet bygger på samarbete och ”open book-principen”. 
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template
7   Kontraktsvilkår fase 1 analysefasen samspillsentreprise – mal – norsk

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling som beskriver innehållet i projektutvecklingsrapporten som kommer att bli resultatet av fas 1, analyser.
Project Development Report and Energy Analyses. Template
8   Prosjektutviklingsrapport og enøkanalyser – mal – norsk

Mall som kan vara en del av en EPC-upphandling och är tänkt som en bilaga till fas 3-kontraktet och ska slutföras i slutet av fas 1. 
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template
Tillegg til avtaledokument for fase 3 – mal – norsk


Modell för EPC underhållskontrakt
 

Mallar för upphandling av prestationsbaserade tjänster för ventilation, uppvärmning, kylning och övervakning i byggnader.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC
Upphandling och kontrakt av prestationsbaserade servicetjänster för ventilation, värme, kyla i fastigheter
Checklista 1 Värme
Checklista 2 Kyla
Checklista 3 Ventilation
Checklista 4 Styr- och regler

Presentation från det avslutande seminariet
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Video från det avslutande seminariet
Energy Performance ContractingKontakt

Liv Randi Lindseth
Innlandet fylke
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B