Om projektet

Målet med EFFECT4buildings är att öka energieffektiviseringen i befintliga byggnader i Östersjöregionen. Målgruppen är fastighetsförvaltare. De har ofta kunskap om vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och har ibland även ekonomiska beräkningar som visar vad som är lönsamt, men har trots det svårt att genomföra investeringar på grund av finansiella hinder.

Projektet har tagit fram en verktygslåda med finansiella metoder som kan öka lönsamheten, stödja finansiering och minska risken för energiinvesteringar i byggnader.

EFFECT4buildings samlar offentliga fastighetsägare med leverantörer av lösningar för ökad energieffektivitet i Östersjöregionen. Finansiella verktyg och metoder har utvecklats genom olika verkliga piloter bland partners i projektet.

Flaggskeppsstatus

EFFECT4buildings är en del av genomförandet av Östersjöstrategin. Det är ett flaggskeppsprojekt inom det tematiska området Energi och inom det horisontella området Hållbar utveckling. Flaggskeppsprojekt är centrala för Östersjöstrategins genomförande och fungerar som pilotprojekt för önskad förändring.

Projektfinansiering

EFFECT4buildings genomförs med stöd av finansiering från EU Interreg Östersjöprogrammet (som är en del av den Europeiska regionalfonden).

Projektbudget: 2 637 013 EUR

Projektets genomförandetid

Oktober 2017 – December 2020.

Projektbakgrund

Energieffektivisering i byggnader är av strategisk betydelse eftersom de står för 40 % av energianvändningen och 36 % av koldioxidutsläppen inom EU. Det är tekniskt möjligt att minska energianvändningen med 50-70 %, så att överkomma finansiella hinder underlättar investeringar som bidrar till ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan och grön tillväxt.

Det finns energikrav som måste uppfyllas vid  genomgripande renoveringar av befintliga byggnader. Nya byggnader måste vara nära noll-energihus från och med 2020.