Projektpartners

Project Team Map

 

Länsstyrelsen i Dalarna

Dalarna är ett pilotlän för grön utveckling och det finns ett starkt regionalt samarbete med representanter från hela byggsektorn. Länsstyrelsen i Dalarna är en regional myndighet som samordnar regionens energi- och klimatarbete.

Länk till projekt: www.lansstyrelsen.se/dalarna


Lappeenranta (Villmanstrands) miljökontor

Regionen Villmanstrand är känd för sitt arbete mot förnybar energi och koldioxidsnåla energisystem. Miljökontoret är en regional myndighet som samordnar regionens energi- och klimatarbete.

Länk till projekt: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B


Inlandet fylke, Norge

Inlandet är en regional myndighet som har lång erfarenhet av att utveckla och testa ekonomiska verktyg för energieffektivitet.

Länk till projekt: www.innlandetfylke.no/E4B


Vidzeme regionala planeringskontor, Lettland

Vidzeme planeringskontor, är en regional myndighet som ansvarar för regional planering och samordning (inklusive energieffektivitet) samt samarbete mellan dess 25 kommuner och en stad – Valmiera och olika statliga institutioner.

Länk till projekt: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings


Gate 21, Köpenhamn, Danmark

Gate 21 är en ideell partnerorganisation (90+ regionala partners/medlemmar i Danmark) med ett uppdrag att samla kommuner, regioner, företag och kunskapsinstitutioner för att utveckla och sprida resurseffektiva lösningar som stöder grön omvandling och främjar grön tillväxt.

Länk till projekt: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings


Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estland

Tehnopol-stiftelsen är ett vetenskaps- och affärscampus som syftar till att främja teknologibaserat entreprenörskap i Estland, samla forskare och företagare och tillhandahålla lämpliga förutsättningar och en lämplig miljö för att förverkliga banbrytande affärsidéer.

Länk till projekt: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/


State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland

Det statliga fastighetsbolaget i Estland är ett offentligt företag som ansvarar för utveckling och förvaltning av 1 500 offentligt ägda byggnader i Estland. Det är ett kompetenscenter för utveckling, förvaltning och underhåll av den offentligt ägda fastigheten.

Länk till projekt: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings


Byggdialog Dalarna, Sverige

Byggdialog Dalarna är en klusterorganisation som fungerar som ett nav och katalysator för hållbar byggnad och konstruktion. Den består av 100 medlemmar från byggsektorn (både företag och offentliga intressenter) som representerar hela byggkedjan.

Länk till projekt: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/


Föreningen för kommuner och städer i Malopolska-regionen, Krakow, Polen

Föreningen för kommuner och städer i Malopolska-regionen är en ideell förening som representerar län och städer från Małopolska-regionen som är aktiva inom utveckling, implementering och kommersialisering av innovativ teknik inom energibesparande byggindustri, förnybar energi och modern automatisering.

Länk till projekt: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html