Projektteamet

Project Team Map

 

Länsstyrelsen i Dalarna

Dalarna er en pilotregion i Sverige inden for energieffektivitet. Interessenter arbejder her tæt sammen med repræsentanter fra hele byggesektoren. Länstyrelsen i Dalarna er en regional offentlig myndighed, der koordinerer regionens energi- og klimaarbejde.

Link til projektet:

www.lansstyrelsen.se/dalarna

Miljøkontor i Lappeenranta-regionen

Lappeenranta-regionen er kendt for sit arbejde for mere vedvarende energi og fossilfrie energisystemer. Lappeenranta-regionens miljøkontor er en regional offentlig myndighed, der koordinerer regionens energi- og klimaarbejde.

Link til projekt: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B

Innlandet Fylkeskommune, Norge

Innlandet Fylkeskommune er en regional offentlig myndighed, der har omfattende erfaring med at udvikle og teste økonomiske værktøjer til energieffektivitet.

Link til projekt: www.innlandetfylke.no/E4B

Vidzeme Regionen, Letland

Vidzeme Regionen er en regional offentlig myndighed, der er ansvarlig for regional planlægning og koordinering (herunder energieffektivisering) samt samarbejde mellem de 25 lokale kommuner, én by – Valmiera –, og forskellige statslige institutioner.

Link til projekt: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings

Gate 21, København, Danmark

Gate 21 er en non-profit partnerorganisation (90+ regionale partnere/medlemmer i Danmark) med en mission om at samle kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner til at udvikle og formidle ressourceeffektive løsninger, der understøtter grøn transformation og fremmer grøn vækst.

Link til projekt: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings

Tallinn Videnspark Tehnopol, Tallinn, Estland

Tehnopol-stiftelsen er en videnskabs- og erhvervscampus, der har til formål at fremme teknologibaseret iværksætteri i Estland, bringe forskere og iværksættere sammen og tilbyde gode betingelser og et passende miljø til realisering af banebrydende forretningsidéer.

Link til projekt: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/

State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland

State Real Estate er et offentligt ejendomsselskab, der er ansvarlig for udvikling og forvaltning af 1500 offentligt ejede bygninger i Estland. Det er et kompetencecenter for udvikling, forvaltning og vedligeholdelse af den offentlige ejendom.

Link til projekt: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings

Byggdialog Dalarna, Sverige

Byggdialog i Dalarna er en klyngeorganisation, der fungerer som knudepunkt og katalysator for bæredygtig bygning og konstruktion. Klyngen består af 100 medlemmer fra byggesektoren (både virksomheder og offentlige interessenter), der repræsenterer hele bygningskæden.

Link til projekt: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/

Sammenslutningen af ​​kommuner og byer i Małopolska-regionen, Krakow, Polen

Sammenslutningen af ​​kommuner og byer i Małopolska-regionen er en non-profit-organisation, der repræsenterer amter og byer fra Małopolska-regionen, der er aktiv inden for udvikling, implementering og kommercialisering af innovative teknologier vedrørende energibesparende byggeri, vedvarende energi og moderne automatisering.

Link til projekt: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html