Project Team

Project Team Map

Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna er en pilotregion for energieffektivisering i Sverige, og det er et sterkt samarbeid med representanter fra hele byggesektoren. Fylkesadministrasjonen i Dalarna er en regional offentlig myndighet som koordinerer regionens energi- og klimaarbeid.

Lenke: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Miljøkontor i Lappeenranta-regionen, Finland

Lappeenranta-regionen er kjent for sitt arbeid mot fornybar energi og energisystemer med lite karbon. Miljøkontoret i Lappeenranta-regionen er en regional offentlig myndighet som koordinerer regionens energi- og klimaarbeid.

Lenke: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B

Innlandet fylkeskommune, Norge

Inland fylkeskommune er en regional offentlig myndighet som har lang erfaring med å utvikle og teste økonomiske verktøy for energieffektivitet.

Lenke: www.innlandetfylke.no/E4B

Vidzeme Planning Region, Latvia

Vidzeme Planning Region er en regional offentlig myndighet som har ansvar for regional planlegging og koordinering (inkludert energieffektivitet), samt samarbeid mellom de 25 lokale kommunene og en by – Valmiera og forskjellige statlige institusjoner.

Lenke til prosjekt: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings

Gate 21, København, Danmark

Gate 21 er en ideell partnerorganisasjon (90+ regionale partnere / medlemmer i Danmark) med et oppdrag å samle kommuner, regioner, virksomheter og kunnskapsinstitusjoner for å utvikle og formidle ressurseffektive løsninger som støtter grønn omlegging og fremmer grønn vekst.

Lenke: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings

Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estland

Tehnopol-stiftelsen er et vitenskaps- og næringslivscampus som har som mål å fremme teknologibasert entreprenørskap i Estland, bringe forskere og gründere sammen og tilby passende forhold og miljø for realisering av banebrytende forretningsideer.

Lenke: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/

State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland

State Real Estate er et offentlig selskap som er ansvarlig for utvikling og forvaltning av 1500 offentlig eide bygninger i Estland. Det er et kompetansesenter innen utvikling, forvaltning og vedlikehold av offentlig eiendom.

Lenke: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings

Byggdialog Dalarna, Sverige

Byggdialog Dalarna er en klyngeorganisasjon som fungerer som et knutepunkt og katalysator for bærekraftig bygging og konstruksjon. Den består av 100 medlemmer fra byggesektoren (både selskaper og offentlige interessenter) som representerer hele bygningskjeden.

Lenke: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/

Malopolska-regionen, Krakow, Polen

Foreningen for kommuner og byer i Malopolska-regionen er en ideell forening som representerer fylker og byer fra regionen som er aktiv innen utvikling, implementering og kommersialisering av innovative teknologier innen byggebransjen, fornybar energi og moderne automatisering.

Lenke: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html