Om prosjektet

Målet med EFFECT4buildings er å øke antallet gjennomførte energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygninger i Østersjøregionen.

Målgruppen er bygningseiere og forvaltere. Disse vet ofte hvilke tiltak som er teknisk mulig og har tilgang til beregninger som viser at disse investeringene er lønnsomme. Til tross for dette blir ofte ikke tiltakene gjennomført på grunn av ulike barrierer.

Prosjektet har utviklet en verktøykasse med økonomiske metoder som kan forbedre lønnsomheten, legge til rette for finansiering og redusere risikoen for energiinvesteringer i bygninger.

EFFECT4buildings kobler eiere av offentlig eiendom med leverandører av løsninger for å oppnå mer effektiv energibruk i Østersjøregionen. Finansielle verktøy og metoder er utviklet gjennom testing og piloter blant partnere som deltar i prosjektet.

Flaggskip status

EFFECT4-bygninger er en del av gjennomføringen av EU-strategien for Østersjøregionen (EUSBSR), og er et flaggskipprosjekt under området «Energy and the horizontal action Sustainable development». Flaggskipsprosjekter viser fremdriften i EUSBSR spesielt godt og fungerer som piloteksempler for ønsket forandring.

Prosjektfinansiering

 EFFECT4buildings er gjennomført med støtte fra EUs finansieringsprogram «Interreg Baltic Sea Region» (European Regional Development Fund) og norsk regional finansiering.

Prosjektbudsjett: 2 637 013 EUR.

Prosjektets varighet

Oktober 2017 – desember 2020

Bakgrunnen for prosjektet

Energieffektivisering i bygninger er av strategisk betydning siden de står for 40% av energiforbruket og 36% av CO2-utslippene i EU. Teknisk sett er det et potensial for å redusere energiforbruket med minst 50-70%, så å finne løsninger på økonomiske barrierer vil kunne utløse mange flere investeringer. Disse vil bidra til å øke energieffektiviteten, redusere klimapåvirkningen og skape grønn vekst.

Det er et krav at eksisterende bygninger som gjennomgår større renoveringer, følger minimumskravet til energibruk. Alle nye bygninger må ha et nær null energiforbruk innen 2020.