Projektist

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere regiooni olemasolevates hoonetes rakendatavate energiatõhususe meetmete arvu. Sihtrühm on hoonete haldajad, kes teavad sageli, millised tegevused on tehniliselt võimalikud ja kellel on tihti ka arvutused, mis näitavad nende investeeringute kasumlikkust, kuid vaatamata sellele ei suudeta rahaliste takistuste tõttu neid meetmeid rakendada.

Projekti väljundiks on finantsmeetodeid sisaldav tööriistakomplekt, mis võib parandada kasumlikkust, hõlbustada rahastamist ja vähendada hoonetesse tehtavate investeeringute riski.

EFFECT4buildings ühendab avaliku sektori kinnisvara omanikud lahenduste pakkujatega, et saavutada Läänemere regioonis energiatõhususmeetme suurem kasutamine. Finantstööriistad ja -meetodid on projektis osalevate partnerite seas välja töötatud erinevate reaalsete juhtumite kaudu.

Lipulaeva staatus

EFFECT4buildings on osa ELi Läänemere piirkonna strateegia (EUSBSR) rakendamisest, olles energeetika valdkonna alategevuse „Säästev areng” juhtprojekt. Suurprojektid demonstreerivad eriti hästi EUSBSRi edusamme ja on soovitud muudatuste katsenäideteks.

Projektide rahastamine

EFFECT4buildings viiakse ellu ELi rahastamisprogrammi Interreg Baltic Sea Region (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja Norra riikliku rahastuse toel.

Projekti eelarve: 2 637 013 EUR.

Projekti kestvus

Oktoober 2017 – Detsember 2020

Projekti taust

Hoonete energiatõhusus on strateegilise tähtsusega, kuna nende osakaal on 40% energiatarbimisest ja 36% CO2-heitest ELis. Tehniliselt on võimalik energiatarbimist vähendada vähemalt 50–70%, nii et rahaliste tõkete ületamine vabastaks palju rohkem investeeringuid, mis aitaksid suurendada energiatõhusust ja samal ajal vähendada kliimamõjusid ja luua rohelist kasvu.

Nõue on, et olemasolevates hoonetes, mida renoveeritakse põhjalikult, kohaldataks energiatõhususe miinimumnõudeid. Kõigi uute hoonete energiatarve peab aastaks 2020 olema ligi null.