Om projektet

Målet med EFFECT4buildings er øget implementering af energieffektiviseringstiltag i eksisterende bygninger i Østersøregionen. Målgruppen er ejendomsansvarlige, der ofte ved, hvilke tiltag, der er teknisk mulige, og ofte har beregninger, der viser investeringernes rentabilitet, men som grundet økonomiske barrierer ikke får implementeret disse tiltag.

Projektet har udviklet en værktøjskasse med en række energieffektiviseringsværktøjer, der kan forbedre rentabiliteten, lette finansieringen og reducere risikoen ved energiinvesteringer i bygninger.

EFFECT4buildings forbinder ejere af offentlige ejendomme med leverandører af energieffektiviseringsløsninger, for at opnå mere effektiv anvendelse i Østersøregionen. Finansielle værktøjer og metoder er udviklet gennem forskellige cases blandt deltagende projektpartnere.

Flagskibsstatus

EFFECT4-bygninger er en del af gennemførelsen af ​​EU-strategien for Østersøregionen (EUSBSR), der er et flagskibsprojekt under indsatsområdet ’energi’ og den horisontale handling ’bæredygtig udvikling’. Flagskibsprojekter er projekter, der fremviser EUSBSR-fremskridt særlig godt, og fungerer som piloteksempler på den ønskede forandring.

Projektfinansiering

EFFECT4buildings implementeres med støtte fra EU-finansieringsprogrammet Interreg Baltic Sea Region (European Regional Development Fund) samt norsk nationalfinansiering.

Budget: 2 637 013 EUR.

Varighed

Oktober 2017 – december 2020

Baggrund

Energieffektivitet i bygninger er af strategisk betydning, da disse er ansvarlige for 40% af energiforbruget og 36% af CO2-udledningen i EU. Teknisk set er der et potentiale for at reducere energiforbruget med mindst 50-70%, så en nedbrydning af finansielle barrierer ville åbne op for flere investeringer, der bidrager til at øge energieffektiviteten samt sænke klimapåvirkningen og skabe grøn vækst.

Det er påkrævet, at eksisterende bygninger, der gennemgår større renoveringer, lever op til minimumskravene for energimæssig ydeevne. Alle nye bygninger skal have et næsten-nul energiforbrug i 2020.