Par projektu

EFFECT4buildings mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās Baltijas jūras reģionā. Mērķa grupa ir ēku apsaimniekotāji, kuri bieži vien zina, kādas darbības ir tehniski iespējamas, un dažkārt viņiem ir arī aprēķini, kas liecina, ka šie ieguldījumi būtu rentabli, taču, neskatoties uz to, finansiālu šķēršļu dēļ pasākumus īstenot neizdodas.

Projekta ietvaros ir izveidota finanšu rīku rokasgrāmata, kas var uzlabot rentabilitiāti, atvieglot finansējuma piesaisti un samazināt riskus, ko rada ieguldījumi ēkās.

EFFECT4buildings saved kopā publisko ēku īpašniekus ar risinājumu piegādātājiem, lai panāktu to efektīvāku izmantošanu Baltijas jūras reģionā. Izmantojot dažādus praktiskus risinājumus projekta pilotvietās,  projektā iesaistītie partneri ir izstrādājuši finanšu rīkus un metodes.

 

Paraugprojekta (flagship) statuss

EFFECT4buildings ir daļa no ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas (EUSBSR) īstenošanas, enerģētikas jomas un horizontālās prioritātes ”Ilgtspējīga attīstība” paraugprojekts (flagship). Paraugprojekti īpaši labi parāda EUSBSR progresu un kalpo kā izmēģinājuma piemēri vēlamajām izmaiņām.

 

Projektu finansēšana

EFFECT4buildings tiek īstenots ar ES Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) un Norvēģijas nacionālā finansējuma atbalstu.

Projekta budžets: 2 637 013 EUR.

 

Projekta ilgums

2017. gada oktobris – 2020. gada decembris

 

Projekta priekšvēsture

Ēku energoefektivitātei ir stratēģiska nozīme, jo tās ir atbildīgas par 40%  no enerģijas patēriņa un 36% no CO2 emisijām ES. Tehniski pastāv iespēja samazināt enerģijas patēriņu par vismaz 50-70%, tāpēc finansiālo šķēršļu pārvarēšana ļautu piesaistīt daudz vairāk ieguldījumu, kas palīdzētu palielināt ēku energoefektivitāti un vienlaikus samazināt ietekmi uz klimatu un radīt videi nekaitīgu izaugsmi.

Esošajām ēkām, kurām tiek veikta apjomīga renovācija, ir nosacījums piemērot minimālās energoefektivitātes prasības. Līdz 2020. gadam visām jaunbūvēm jābūt gandrīz nulles enerģijas patēriņam.