Finanšu rīku rokasgrāmata

Ceļvedis ar vispārīgu visu rīkjoslā esošo rīku aprakstu un to, kā tos var kombinēt savā starpā, ieskaitot projekta ievadu: 

Drukāšanai lejupielādējiet rokasgrāmatas augstas izšķirtspējas versiju: EFFECT4buildings combined guide_ for printing
Tiešsaistē skatiet rokasgrāmatas zemas izšķirtspējas versiju: EFFECT4buildings combined guide_web
EFFECT4buildings combined guide (Latvian)

Žurnāls ar rakstiem par labāko praksi un gadījumiem projektā: EFFECT4buildings Magazine Tools for energy efficiency in buildings

Politikas ieteikumi par visiem deviņiem rīkiem: EFFECT4buildings Policy recommendations

ERDF Policy Recommendations

Ieteikumi EFFECT4buildings rīku iekļaušanai vietējos un reģionālos ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos: Recommendations for SEAPs

Rīkkopas noslēguma konferences video prezentācija