Energoefektivitātes līgums

Energoefektivitātes līgums (EPC) ir enerģijas pakalpojumu sniegšana ar garantētu galarezultātu. Galvenais princips ir, ka investīcijas tiek finansētas no iegūtajiem ietaupījumiem. Tas ir labi pārbaudīts un veiksmīgs rīks, kas ēku īpašniekiem ir palīdzējis ātrāk sasniegt enerģijas un klimata mērķus, nekā tradicionāli īstenojot enerģijas taupīšanas pasākumus. Joprojām pastāv iespējas vairāk izmantot EPC, lai sasniegtu lielāku ietaupījumu potenciālu publiskajā sektorā.

Lai veicinātu EPC izmantošanu, ir izstrādāta Energoefektivitātes līgumu rokasgrāmata. Rokasgrāmata iepazīstina ar uzlabotu ieviešanas modeli, pamatojoties uz pašreizējo tirgus situāciju un pieredzi Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Polijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Galvenais jaunums ir līgumā balstītas partnerattiecības EPC projektu analīzes posmā.

Rokasgrāmata ietver to konkursa dokumentu aprakstu, kuros ierosināti jauni atlases kritēriji, kas labāk atbilst publisko ēku īpašnieku mērķiem, kā arī līgumu veidnes, EPC prezentācija un vadlīnijas EPC projekta uzsākšanai soli pa solim.

Visus rokasgrāmatas elementus var lejupielādēt zemāk.

Rokasgrāmata, kas iepazīstina ar uzlabotu EPC modeli ar līgumā balstītām partnerattiecībām analīzes fāzē. Rokasgrāmata iepazīstina ar tālāk norādītajiem rīkiem.

Drukāšanai lejupielādējiet rokasgrāmatas augstas izšķirtspējas versiju: Guide Energy Performance Contracting
Tiešsaistē skatiet rokasgrāmatas zemas izšķirtspējas versiju: Guide Energy Performance Contracting
Guide Energy Performance Contracting (Latvian)

Vadlīnijas EPC uzsākšanai. Mērķa grupas ir EPC klienti, ēku īpašnieki un īpašumu apsaimniekotāji.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

EPC prezentācija un apmācību komplekts – paredzēts kā pamats apmācībai, semināram vai citām EPC prezentācijām un jaunajam ieviešanas modelim ar līgumā balstītu partnerību 1. posmā – analīzes fāzē.
EPC Presentation and Training Material

Konkursa dokuments EPC projekta uzsākšanai. Jauni piešķiršanas kritēriji, uzlabotas kvalitātes prasības, ēku paraugu konkursu analīze salīdzinājumā ar tradicionālajiem EPC konkursa dokumentiem. Veidne ir pielāgota arī partnerības līgumam 1. posmā, analīze.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Veidne, kas var būt daļa no EPC piedāvājuma un kas jāaizpilda EPC piegādātājam / ESCO un jāiesniedz kā piedāvājuma pielikums.
4 EPC Tender Analyses. Template

Veidne, kas var būt daļa no EPC konkursa un kas jāaizpilda ēkas īpašniekam. Ēkas īpašnieks aizpilda sākotnējos datus par savu ēku un iekļauj tos konkursa dokumentācijas daļā.
5 Baseline Data. Template

Veidne, kas var būt daļa no EPC piedāvājuma un kas jāaizpilda EPC piegādātājam / ESCO un jāiesniedz kā piedāvājuma pielikums.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Līguma veidne, kas var būt daļa no EPC konkursa par partnerības modeli 1. fāzē, analīze. Līguma pamatā ir sadarbība un „atvērtās grāmatas princips”.
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Veidne, kas var būt daļa no EPC konkursa, aprakstot projekta izstrādes ziņojuma izkārtojumu un saturu, kas būs 1. fāzes, analīzes, rezultāts.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Veidne, kas var būt daļa no EPC piedāvājuma un ir paredzēta kā pielikums 3. fāzes līgumam un jāaizpilda 1. fāzes beigās.
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template


Energoefektivitātes uzturēšanas līgumu (EPMC) modelis
 

Veidnes uz sniegumu balstītu ēku ventilācijas, apkures, dzesēšanas un vadības ierīču iepirkumam.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC

Pranešimas baigiamojoje konferencijoje
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Video noslēguma konference
Energy Performance ContractingKontakti

Liv Randi Lindseth
Inland County Council
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B