Projekta komanda

Project Team Map

Dalarnas pašvaldība, Zviedrija

Dalarna ir energoefektivitātes jomas pilotreģions Zviedrijā, kur energoefektivitātes jomā, un šeit pastāv cieša sadarbība starp ieinteresētajām pusēm un pārstāvjiem no visa būvniecības sektora. Dalarnas apgabala administratīvā valde ir reģionāla valsts iestāde, kas koordinē reģiona darbu enerģētikas un klimata jomā.

Saite uz projektu: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Lapēnrantas reģiona vides aizsardzības birojs

Lapēnrantas reģions ir pazīstams ar savu darbu atjaunojamās enerģijas un zemu oglekļa emisiju sistēmu virzienā. Lapēnrantas reģiona vides birojs ir reģionāla valsts iestāde, kas koordinē reģiona darbu enerģētikas un klimata jomās.

Saite uz projektu: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B

Inlandes apgabala pašvaldība, Norvēģija

Inlandes apgabala pašvaldība ir reģionāla valsts iestāde, kam ir plaša pieredze izstrādājot un izmēģinot energoefektivitātes finanšu instrumentus.

Saite uz projektu: www.innlandetfylke.no/E4B

Vidzemes plānošanas reģions, Latvija

Vidzemes plānošanas reģions ir reģionāla publiska iestāde, kas ir atbildīga par  reģionālo plānošanu un koordināciju (tai skaitā par energoefektivitāti), kā arī sadarbību starp tās 25 vietējām pašvaldībām un vienu pilsētu – Valmieru, un dažādām valsts institūcijām.

Saite uz projektu: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings

Gate 21, Dānija

Gate 21 ir bezpeļņas partnerorganizācija (90+ reģionālie partneri / biedri Dānijā), kuras uzdevums ir pulcēt pašvaldības, reģionus, uzņēmumus un zināšanu institūcijas, lai izstrādātu un izplatītu resursefektīvus risinājumus, kas atbalsta zaļo transformāciju un veicina zaļo izaugsmi.

Saite uz projektu: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings

Tallinas zinātnes parks Tehnopol, Igaunija

Tehnopol fonds ir zinātnes un uzņēmējdarbības studiju centrs, kura mērķis ir veicināt uz tehnoloģijām balstītu uzņēmējdarbību Igaunijā, apvienot zinātniekus un uzņēmējus un nodrošināt piemērotus apstākļus un piemērotu vidi revolucionāru biznesa ideju īstenošanai.

Saite uz projektu: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/

Nekustamo īpašumu aģentūra, Igaunija

Nekustamo īpašumu aģentūra ir valsts uzņēmums, kas ir atbildīgs par 1500 valstij piederošu ēku attīstību un apsaimniekošanu Igaunijā. Tas ir kompetences centrs valstij piederošo nekustamo īpašumu attīstīšanā, apsaimniekošanā un uzturēšanā.

Saite uz projektu: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings

Ilgtspējīgas būvniecības klasteris Dalarnā, Zviedrija

Ilgtspējīgas būvniecības klasteris Dalarnā ir klastera organizācija, kas darbojas kā centrs un katalizators ilgtspējīgai celtniecībai un būvniecībai. Tajā apvienojušies 100 būvniecības nozares dalībnieki (gan uzņēmumi, gan valsts ieinteresētās personas), kas pārstāv visu būvniecības ķēdi.

Saite uz projektu:  https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/

Malopolskas reģiona pašvaldību un pilsētu asociācija (Polija)

Malopolskas reģiona pašvaldību un pilsētu asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv Malopolskas reģiona pašvaldības, kas aktīvi darbojas inovatīvu tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā un komercializēšanā energotaupīgas būvniecības, atjaunojamo energoresursu un modernas automatizācijas jomā.

Saite uz projektu: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html