Projekti meeskond

Project Team Map

Dalarna maakonna nõukogu 

Dalarna on energiatõhususe pilootpiirkond Rootsis kus sidusrühmad teevad tihedat koostööd kogu ehitussektori esindajatega. Dalarna maakonna haldusnõukogu on piirkondlik riigiasutus, mis koordineerib piirkonna energia- ja kliimatööd. 

Link projektile: www.lansstyrelsen.se/dalarna 

 

Lappeenranta piirkonna keskkonnaamet 

Lappeenranta piirkond on tuntud oma töös taastuvenergia ja vähese süsinikdioksiidiheitega energiasüsteemide suunal. Lappeenranta piirkonna keskkonnaamet on piirkondlik riigiasutus, mis koordineerib piirkonna energia- ja kliimatööd. 

Link projektile: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B 

 

Inlandi maakonna nõukogu, Norra 

Inlandi maakonna nõukogu on piirkondlik riigiasutus, kellel on laialdased kogemused energiatõhususe rahastamisvahendite väljatöötamisel ja katsetamisel. 

Link projektile: www.innlandetfylke.no/E4B 

 

Vidzeme planeerimisregioon, Läti 

Vidzeme planeerimispiirkond on piirkondlik riigiasutus, mis vastutab piirkondliku planeerimise ja koordineerimise (sealhulgas energiatõhususe) ning koostöö eest 25 kohaliku omavalitsuse ja ühe linna – Valmiera ning erinevate valitsusasutuste vahel. 

Link projektile: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings 

 

Gate 21, Kopenhaagen, Taani 

Gate 21 on mittetulunduslik partnerorganisatsioon (enam kui 90 piirkondlikku partnerit / liiget Taanis), mille ülesanne on koondada omavalitsusi, piirkondi, ettevõtteid ja teadmusasutusi, et arendada ja levitada ressursitõhusaid lahendusi, mis toetavad rohelist ümberkujundamist ja soodustavad rohelist kasvu. 

Link  projektile: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings 

 

Tallinna Teaduspark Tehnopol, Eesti 

Sihtasutus Tehnopol on teaduse ja ettevõtluse ülikoolilinnak, mille eesmärk on edendada tehnoloogiapõhist ettevõtlust Eestis, viia kokku teadlased ja ettevõtjad ning pakkuda läbimurdeliste äriideede realiseerimiseks sobivaid tingimusi ja keskkonda. 

Link  projektile:www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/ 

 

Riigi Kinnisvara AS, Tallinn, Eesti 

Riigi kinnisvara on avalik-õiguslik ettevõte, mis vastutab Eestis 1500 avalik-õigusliku hoone arendamise ja haldamise eest. See on avaliku sektori kinnisvara arendamise, haldamise ja hooldamise kompetentsikeskus. 

Link  projektile: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings 

 

Byggdialog Dalarna, Rootsi 

Jätkusuutlike hoonete klaster Dalarnas on klastriorganisatsioon, mis toimib säästva ehitamise sõlmpunkti ja katalüsaatorina. Sellel on 100 ehitussektori liiget nii ettevõtete, kui ka avaliku sektori hulgast, kaetud on kogu ahel tellijast tarbijani. 

Link  projektile: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/ 

 

Malopolska piirkonna kommuunide ja linnade ühendus, Krakow, Poola 

Malopolska piirkonna kommuunide ja linnade ühendus on mittetulundusühing, mis esindab Małopolska maakonna maakondi ja linnu. Organisatsioon tegeleb aktiivselt uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamise, juurutamise ja turustamisega energiasäästliku ehitustööstuse, taastuvate energiaallikate ja kaasaegse automatiseerimise valdkonnas.  

Link  projektile: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html