Zespół projektowy

Project Team Map

Rada Powiatu Dalarna

Dalarna to zlokalizowany w Szwecji region pilotażowy w zakresie efektywności energetycznej, w którym zainteresowane podmioty intensywnie współpracują z przedstawicielami całego sektora budowlanego. Rada Powiatu Dalarna jest regionalnym organem publicznym, który koordynuje prowadzone w regionie działania w zakresie energii i klimatu.  

Link do projektu: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Biuro ds. ochrony środowiska regionu Lappeenranta

Region Lappeenranta jest znany ze swoich działań na rzecz energii odnawialnej i niskoemisyjnych systemów energetycznych. Biuro ds. ochrony środowiska regionu Lappeenranta jest regionalnym organem publicznym, który koordynuje prowadzone w regionie działania w zakresie energii i klimatu.  

Link do projektu: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B

Rada Powiatu Inland, Norwegia

Rada Powiatu Inland jest regionalnym organem publicznym, który posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu i testowaniu narzędzi finansowych na rzecz efektywności energetycznej.

Link do projektu: www.innlandetfylke.no/E4B

Region Planistyczny Vidzeme, Łotwa

Region Planistyczny Vidzeme to regionalny organ władz publicznych odpowiedzialny za regionalne planowanie i koordynację (w tym w zakresie efektywności energetycznej) oraz współpracę pomiędzy 25 gminami i jednym miastem – Valmiera oraz różnymi instytucjami rządowymi.

Link do projektu: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings

Gate 21, Kopenhaga, Dania

Gate 21 jest organizacją partnerską typu non-profit (zrzeszającą ponad 90 regionalnych partnerów/członków w Danii), której misją jest koordynacja współpracy gmin, regionów, przedsiębiorstw i instytucji wiedzy w celu opracowania i rozpowszechniania rozwiązań efektywnych pod względem wykorzystania zasobów, które wspierają zieloną transformację i promują ekologiczny rozwój.

Link do projektu: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings


Park Naukowy Tehnopol, Tallinn, Estonia

Fundacja Tehnopol jest kampusem naukowo-biznesowym, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości opartej na technologii w Estonii, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz zapewnienie odpowiednich warunków i środowiska dla realizacji przełomowych pomysłów biznesowych.

Link do projektu: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/

State Real Estate Ltd, Tallinn, Estonia

State Real Estate jest publiczną spółką odpowiedzialną za budowę i zarządzanie 1500 budynków użyteczności publicznych w Estonii. Jest to centrum kompetencyjne w zakresie rozwoju, zarządzania i utrzymania nieruchomości będących własnością publiczną.

Link do projektu: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings

Byggdialog Dalarna, Szwecja

Klaster Budownictwa Zrównoważonego w Dalarna jest organizacją klastrową funkcjonującą jako ośrodek i katalizator zrównoważonych budynków i budownictwa. Należy do niego 100 członków z sektora budownictwa (zarówno firm jak i interesariuszy publicznych) reprezentujących cały przekrój branży budowlanej.

Link do projektu: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, Polska

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest stowarzyszeniem non-profit reprezentującym gminy i powiaty Małopolski, które działa na rzecz rozwoju, wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w zakresie energooszczędnego budownictwa, odnawialnych źródeł energii i nowoczesnej automatyki.

Link do projektu: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.