Zespół projektowy

Project Team Map

Rada Powiatu Dalarna

Dalarna to zlokalizowany w Szwecji region pilotażowy w zakresie efektywności energetycznej, w którym zainteresowane podmioty intensywnie współpracują z przedstawicielami całego sektora budowlanego. Rada Powiatu Dalarna jest regionalnym organem publicznym, który koordynuje prowadzone w regionie działania w zakresie energii i klimatu.  

Link do projektu: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Biuro ds. ochrony środowiska regionu Lappeenranta

Region Lappeenranta jest znany ze swoich działań na rzecz energii odnawialnej i niskoemisyjnych systemów energetycznych. Biuro ds. ochrony środowiska regionu Lappeenranta jest regionalnym organem publicznym, który koordynuje prowadzone w regionie działania w zakresie energii i klimatu.  

Link do projektu: www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/E4B

Rada Powiatu Inland, Norwegia

Rada Powiatu Inland jest regionalnym organem publicznym, który posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu i testowaniu narzędzi finansowych na rzecz efektywności energetycznej.

Link do projektu: www.innlandetfylke.no/E4B

Region Planistyczny Vidzeme, Łotwa

Region Planistyczny Vidzeme to regionalny organ władz publicznych odpowiedzialny za regionalne planowanie i koordynację (w tym w zakresie efektywności energetycznej) oraz współpracę pomiędzy 25 gminami i jednym miastem – Valmiera oraz różnymi instytucjami rządowymi.

Link do projektu: www.vidzeme.lv/lv/projekti/efektivi_finansu_instrumenti_eku_energoefektivitates_paaugstinasanas_pasakumu_ieviesanai_effect4buildings

Gate 21, Kopenhaga, Dania

Gate 21 jest organizacją partnerską typu non-profit (zrzeszającą ponad 90 regionalnych partnerów/członków w Danii), której misją jest koordynacja współpracy gmin, regionów, przedsiębiorstw i instytucji wiedzy w celu opracowania i rozpowszechniania rozwiązań efektywnych pod względem wykorzystania zasobów, które wspierają zieloną transformację i promują ekologiczny rozwój.

Link do projektu: www.gate21.dk/?s=EFFECT4buildings


Park Naukowy Tehnopol, Tallinn, Estonia

Fundacja Tehnopol jest kampusem naukowo-biznesowym, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości opartej na technologii w Estonii, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz zapewnienie odpowiednich warunków i środowiska dla realizacji przełomowych pomysłów biznesowych.

Link do projektu: www.tehnopol.ee/en/business-services/projects/effect4buildings/

State Real Estate Ltd, Tallinn, Estonia

State Real Estate jest publiczną spółką odpowiedzialną za budowę i zarządzanie 1500 budynków użyteczności publicznych w Estonii. Jest to centrum kompetencyjne w zakresie rozwoju, zarządzania i utrzymania nieruchomości będących własnością publiczną.

Link do projektu: https://www.rkas.ee/et/panus-uhiskonda/effect4buildings

Byggdialog Dalarna, Szwecja

Klaster Budownictwa Zrównoważonego w Dalarna jest organizacją klastrową funkcjonującą jako ośrodek i katalizator zrównoważonych budynków i budownictwa. Należy do niego 100 członków z sektora budownictwa (zarówno firm jak i interesariuszy publicznych) reprezentujących cały przekrój branży budowlanej.

Link do projektu: https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/effect4buildings/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków, Polska

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest stowarzyszeniem non-profit reprezentującym gminy i powiaty Małopolski, które działa na rzecz rozwoju, wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w zakresie energooszczędnego budownictwa, odnawialnych źródeł energii i nowoczesnej automatyki.

Link do projektu: www.sgpm.krakow.pl/projekt,effect4buildings-skuteczne-narzedzia-fin,22.html