EFFECT4buildings

Pomagamy zarządcom budynków we wdrażaniu większej ilości działań na rzecz efektywności energetycznej.

W ramach projektu EFFECT4buildings, we współpracy z zarządcami budynków publicznych, opracowano kompleksowy zestaw narzędzi wspierających podejmowanie decyzji wraz z zestawem instrumentów finansowych służących umożliwieniu realizacji inwestycji i zmniejszeniu ryzyka związanego z realizacją działań w zakresie efektywności energetycznej (remonty, modernizacja i głęboka renowacja) w budynkach będących własnością podmiotów publicznych.

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.