EFFECT4buildings

Pomagamy zarządcom budynków we wdrażaniu większej ilości działań na rzecz efektywności energetycznej.

W ramach projektu EFFECT4buildings, we współpracy z zarządcami budynków publicznych, opracowano kompleksowy zestaw narzędzi wspierających podejmowanie decyzji wraz z zestawem instrumentów finansowych służących umożliwieniu realizacji inwestycji i zmniejszeniu ryzyka związanego z realizacją działań w zakresie efektywności energetycznej (remonty, modernizacja i głęboka renowacja) w budynkach będących własnością podmiotów publicznych.

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).