EFFECT4buildings

Vi hjälper fastighetsförvaltare att genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder.

Projektet EFFECT4buildings utvecklar, ihop med fastighetsförvaltare, en omfattande verktygslåda med finansiella verktyg och metoder som stödjer och minskar risken för energiinvesteringar i byggnader.

Projektet har genomförts med stöd från Interreg Östersjöprogrammet 2014-2020 (som är en del av Europeiska regionalfonden).

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.