EFFECT4buildings

Vi hjälper fastighetsförvaltare att genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder.

Projektet EFFECT4buildings utvecklar, ihop med fastighetsförvaltare, en omfattande verktygslåda med finansiella verktyg och metoder som stödjer och minskar risken för energiinvesteringar i byggnader.

Projektet har genomförts med stöd från Interreg Östersjöprogrammet 2014-2020 (som är en del av Europeiska regionalfonden).