EFFECT4buildings

Vi bidrar til at bygningseiere får gjennomført flere energieffektivitetstiltak

Prosjektet EFFECT4buildings utvikler i samarbeid med offentlige byggeiere- og forvaltere et omfattende støtte for beslutninger ved hjelp av et sett med finansielle verktøy for å utløse energieffektive investeringer. Samtidig er målet å redusere risikoen ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak (rehabilitering, oppgradering og omfattende renovering) i bygninger som eies av offentlige aktører.

Dette prosjektet er gjennomført med støtte fra Interreg Baltic Sea Region Program 2014-2020 (European Regional Development Fund).

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.