EFFECT4buildings

Vi bidrar til at bygningseiere får gjennomført flere energieffektivitetstiltak

Prosjektet EFFECT4buildings utvikler i samarbeid med offentlige byggeiere- og forvaltere et omfattende støtte for beslutninger ved hjelp av et sett med finansielle verktøy for å utløse energieffektive investeringer. Samtidig er målet å redusere risikoen ved gjennomføring av energieffektiviseringstiltak (rehabilitering, oppgradering og omfattende renovering) i bygninger som eies av offentlige aktører.

Dette prosjektet er gjennomført med støtte fra Interreg Baltic Sea Region Program 2014-2020 (European Regional Development Fund).