EFFECT4buildings

Mēs palīdzam ēku apsaimniekotājiem ieviest vairāk energoefektivitātes pasākumu

Projekts EFFECT4buildings sadarbībā ar publisko ēku pārvaldniekiem izstrādā visaptverošu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku  rokasgrāmatu ar finanšu instrumentu kopumu, kas palīdzēs veicināt ieguldījumus un samazināt riskus, kas saistīti ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (ēku pārbūve, modernizācija un pilna renovācija) ēkās, kas pieder publiskām personām.

Šis projekts ir īstenots ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020. gadam (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) atbalstu.

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.