EFFECT4buildings

Mēs palīdzam ēku apsaimniekotājiem ieviest vairāk energoefektivitātes pasākumu

Projekts EFFECT4buildings sadarbībā ar publisko ēku pārvaldniekiem izstrādā visaptverošu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku  rokasgrāmatu ar finanšu instrumentu kopumu, kas palīdzēs veicināt ieguldījumus un samazināt riskus, kas saistīti ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (ēku pārbūve, modernizācija un pilna renovācija) ēkās, kas pieder publiskām personām.

Šis projekts ir īstenots ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020. gadam (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) atbalstu.