ESCO-projekter

ESCO-projekter eller Energy Performance Contracting (EPC) er levering af energitjenester med et garanteret resultat. Hovedprincippet er, at investeringerne finansieres ud fra den resulterede besparelse. Det er et velafprøvet og succesfyldt værktøj, der har hjulpet bygningsejere med at nå deres energi- og klimamål hurtigere end ved traditionel implementering af energibesparende foranstaltninger. Der er stadig potentiale for øget brug af EPC for at nå det urealiserede besparelsespotentiale, der findes i den offentlige sektor.

For at fremme brugen af ​​EPC udvikles en Guideline hertil. Guiden introducerer en forbedret implementeringsmodel baseret på den nuværende markedssituation og erfaringer i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, Estland, Letland og Litauen. Den vigtigste forbedring er kontraktbaseret partnerskab i analysefasen af ​​EPC-projekter.

Værktøjskassen indeholder en beskrivelse af tilpassede udbudsdokumenter, der kommer med bud på nye udvælgelseskriterier, der er bedre tilpasset målene for offentlige bygningsejere, samt kontraktskabeloner, en EPC-præsentation og en trinvis Guideline til opstart af et EPC-projekt.

Alle værktøjskassens elementer kan downloades nedenfor.

Guide, som introducerer en forbedret implementeringsmodel for EPC med øget fokus på samarbejde mellem bygherre og ESCO leverandør i analysefasen.

Download en version med høj opløsning af vejledningen til udskrivning: Guide Energy Performance Contracting
Se en version med lav opløsning af guiden online: Guide Energy Performance Contracting

Guideline, der introducerer opstarten af EPC. Målgrupperne er EPC-kunder, bygningsejere og ejendomsadministratorer.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

EPC-præsentations- og træningsmateriale – en grundlæggende træning, et seminar eller andre præsentationer af EPC og den nye implementeringsmodel med kontraktbaseret partnerskab i fase 1 – analysefasen.
2 EPC Presentation and Training Material

Udbudsdokument til opstart af et EPC-projekt. Sammenligning med traditionelle EPC-udbudsdokumenter er der nye tildelingskriterier, forbedrede kvalitetskrav samt udbudsanalyser af eksempelbygninger. Skabelonen er også tilpasset en partnerskabskontrakt i fase 1, analyser.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Skabelon, der kan være en del af et EPC-tilbud / -bud, og som skal udfyldes af ESCO og indsendes som en vedhæftet fil sammen med tilbuddet.
4 EPC Tender Analyses. Template

Skabelon, der kan være en del af EPC-udbuddet, og som skal udfyldes af bygningsejeren. Bygningsejeren udfylder baseline for bygningsmassen og inkluderer dem i udbudsmaterialet.
5 Baseline Data. Template

Skabelon for tildelingskriterier. Bilag til udbudsmateriale.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Kontraktskabelon, for fase 1, analyse. Kontrakten er baseret på samarbejde og ”åben-bog-princippet”. 
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Skabelon, for ESCO-udbuddet, der beskriver opbygning og indholdet af projektbeskrivelsen, der er resultatet af fase 1, analyse.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Skabelon, der kan være en del af udbudsmaterialet, og som er beregnet som en vedhæftet fil til fase 3-kontrakten og skal afsluttes i slutningen af ​​fase 1.
9 Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template


Model
 for driftsaftale i EPC-projekt 

Skabeloner til indkøb af tjenesteydelser til ventilation, opvarmning, køling og styring i bygninger.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC

Præsentation i slutkonference
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Video slutkonference
Energy Performance ContractingKontakt

Liv Randi Lindseth
Inland County Council
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B