Energiateenus (EPC)

Energiateenus leping (EPC) on energiateenus kus tulem garanteeritud. Tööriista põhiprintsiip on see, et investeering finantseeritakse energiasäästu abil.  Tegu on korduvalt testitud ja hästi töötava tööriistaga mis aitab saavutada hoone omanikel kiiremini energiatõhusus ja kliima eesmärke. Siiski selle kasutamine avaliku sektori poolt ei ole veel nii levinud kui ta võiks olla ja energiateenus omab jätkuvalt suurt potentsiaali avalike hoonete energiatõhususe suurendamisel.

EPC kasutamise edendamiseks töötatakse välja energiatõhususe lepingute sõlmimise juhend. Juhendis tutvustatakse täiustatud rakendusmudelit, mis põhineb Taani, Rootsi, Soome, Norra, Poola, Eesti, Läti ja Leedu turuolukordadel ning viimastel kogemustel. Peamine uudsus on lepingupõhine partnerlus EPC projektide analüüsi etapis.

Tööriistakast sisaldab kohandatud pakkumisdokumentide kirjeldust, milles pakutakse välja uusi valikukriteeriume, mis sobivad paremini avalike hoonete omanike eesmärkidega, samuti lepingumalle, EPC esitlust ja järkjärgulist juhendit EPC projekti käivitamiseks.

Kõik tööriistakastis olevad juhendmaterjalid ja tööriistad on alla laetavad:

Juhend, milles tutvustatakse lepingupõhise partnerlusega EPC täiustatud rakendusmudelit. Juhendis tutvustatakse allpool olevaid tööriistu.

Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Energy Performance Contracting
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Energy Performance Contracting

Suunised, mis tutvustavad EPC käivitamist. Sihtrühmaks on EPC kliendid, hoonete omanikud ja kinnisvara haldajad.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

EPC ettekanded ja koolitusmaterjalid – mõeldud juhendiks koolitusele, seminarile või muudele EPC esitlustele ja uuele lepingupõhise partnerlusega rakendamismudelile 1. etapis – analüüside etapis.
EPC Presentation and Training Material

Pakkumisdokument EPC projekti alustamiseks. Võrreldes traditsiooniliste EPC hankedokumentidega on olemas uued hankekriteeriumid, paremad kvaliteedinõuded, näidishoonete pakkumisanalüüsid. Mall on kohandatud ka partnerluslepingu sõlmimiseks juba analüüsi etapis.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Näidis, mis võib olla osa EPC pakkumisest ja mille EPC tarnija (ESCO) peab täitma koos pakkumusega.
4 EPC Tender Analyses. Template

Hoone baasjoone põhi mis on mõeldud täitmiseks hoone omanikule ja mis on aluseks EPC ettevõttele (ESCO) pakkumuse tegemiseks.
5 Baseline Data. Template

Põhi mida hankija saab kasutada EPC ettevõtte (ESCO) hindamisel.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Lepingupõhi, mis võib olla osa hankedokumentidest. Leping põhineb koostööl ja nn. “avatud raamatu“ põhimõttel”.
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Hankedokumentatsiooni põhi, mis kirjeldab  aruande formaati ja sisu.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Mall, mis võib olla osa EPC pakkumisest ja mis on mõeldud 3. etapi lepingu lisaks. Põhi peab olema valmis 1. Etapi (analüüsi) lõpuks.
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template


Energiatõhususe hoolduslepingute mudel, EPMC 

Mallid hoonete ventilatsiooni, kütte, jahutuse ja juhtimisseadmete toimivuspõhiste teenuste hankimiseks.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC

Ettekanne lõppkonverentsil
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Video lõpukonverents
Energy Performance ContractingKontakt

Liv Randi Lindseth
Inland County Council
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B