Umowy o poprawę efektywności energetycznej

Umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) dotyczą świadczenia usług energetycznych z gwarantowanym rezultatem. Kluczową zasadą jest to, że inwestycje są finansowane z uzyskanych oszczędności. Jest to sprawdzone i skuteczne narzędzie, które pomaga właścicielom budynków osiągnąć ich cele energetyczne i klimatyczne szybciej niż w przypadku tradycyjnej realizacji działań mających na celu redukcję zużycia energii. Nadal istnieje możliwość większego wykorzystania EPC w celu osiągnięcia niezrealizowanego potencjału oszczędności w sektorze publicznym.

W celu promowania korzystania z EPC opracowano Wytyczne dotyczące umów o poprawę efektywności energetycznej. Wytyczne te wprowadzają ulepszony model realizacji oparty na obecnej sytuacji rynkowej i doświadczeniach zdobytych w Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Polsce i Estonii oraz na Łotwie i Litwie. Najważniejszym nowym aspektem jest partnerstwo oparte na umowie w fazie analizy projektów EPC.

Zestaw narzędzi zawiera opis odpowiednio dostosowanych dokumentów przetargowych, z propozycją nowych kryteriów wyboru, które są lepiej dostosowane do celów właścicieli budynków publicznych, a także szablony umów, prezentację EPC oraz szczegółowe wskazówki dotyczące rozpoczęcia projektu EPC.

Wszystkie elementy zestawu narzędzi można pobrać poniżej.

Wytyczne wprowadzające ulepszony model wdrażania EPC z partnerstwem opartym na umowie w fazie analizy. Wytyczne przedstawia narzędzia wymienione poniżej.

Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Energy Performance Contracting
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Energy Performance Contracting

Wytyczne przedstawiające rozpoczęcie realizacji EPC. Grupami docelowymi są klienci EPC, właściciele budynków i zarządcy nieruchomości.
Guideline for EPC Customers – How to Start an EPC Project

Prezentacja i zestaw szkoleniowy dotyczące umów EPC – przeznaczony jako podstawa do prowadzenia szkolenia, seminarium lub innych prezentacji dotyczących umów EPC i nowego modelu realizacji z partnerstwem opartym na umowie w fazie 1 – fazie analizy.
EPC Presentation and Training Material

Dokument przetargowy dotyczący rozpoczęcia projektu EPC. W porównaniu z tradycyjną dokumentacją przetargową EPC, wprowadzono nowe kryteria udzielania zamówień, poprawione wymagania jakościowe, a także analizy przetargowe przykładowych budynków. Wzór ten jest także dostosowany do umowy partnerskiej dla fazy 1, analizy.
Tender for Procurement of EPC Supplier. Template

Wzór, który może być częścią oferty EPC i powinien być wypełniony przez dostawcę EPC/ESCO i złożony jako załącznik do oferty.
4 EPC Tender Analyses. Template

Wzór, który może być częścią oferty EPC i powinien być wypełniony przez właściciela budynku. Właściciel budynku wprowadza dane bazowe dotyczące jego budynku i włącza je do dokumentacji przetargowej.
5 Baseline Data. Template

Wzór, który może być częścią oferty EPC i powinien być wypełniony przez dostawcę EPC/ESCO i złożony jako załącznik do oferty.
Checklist for Qualification and Award Criteria. Template

Wzór umowy, który może być częścią oferty EPC dla modelu partnerstwa w fazie 1, analizy. Umowa opiera się na współpracy i zasadzie pełnej transparentności.
Partnership Contract for Phase 1 Analyses. Template

Wzór, który może być częścią oferty EPC, opisujący układ i zawartość raportu z realizacji projektu, który będzie wynikiem fazy 1, analizy.
Project Development Report and Energy Analyses. Template

Wzór, który może być częścią oferty EPC i ma stanowić załącznik do umowy w ramach Fazy 3 i powinien być wypełniony na zakończenie Fazy 1.
Attachment to contract terms for Phase 3; Guarantee. Template


Wzór umów dotyczących utrzymania charakterystyki energetycznej, EPMC
 

Wzory zamówień na usługi w zakresie wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i sterowania w budynkach oparte na uzyskanych wynikach.
Guideline and Templates for Energy Performance Maintenance Contracts, EPMC

Prezentacja na konferencji końcowej
EPC presentation final conference I
EPC presentation final conference II

Wideokonferencja końcowa
Energy Performance ContractingDane kontaktowe

Liv Randi Lindseth
Inland County Council
liv@linkon.no
+ 47 95 220 482
www.innlandetfylke.no/E4B