Toolbox

Opas, jossa on yleiskuvaus kaikista työkalupakin työkaluista ja siitä, miten ne voidaan yhdistää keskenään, mukaan lukien projektin esittely

Lataa korkean resoluution versio oppaasta tulostamista varten: EFFECT4buildings combined guide_ for printing
EFFECT4buildings combined guide for printing (Finnish)
Katso matalan resoluution opas verkossa: EFFECT4buildings combined guide_web

Lehti, jossa on artikkeleita projektin parhaista käytännöistä ja tapauksista: EFFECT4buildings Magazine Tools for energy efficiency in buildings

Politiikkasuositukset kaikista yhdeksästä työkalusta: EFFECT4buildings Policy recommendations

ERDF Policy Recommendations

Suositukset EFFECT4buildings-työkalujen sisällyttämisestä paikallisiin ja alueellisiin kestävän energian toimintasuunnitelmiin: Recommendations for SEAPs

Viimeinen konferenssin videoesitys työkalupakista