Toolbox

Opas, jossa on yleiskuvaus kaikista työkalupakin työkaluista ja siitä, miten ne voidaan yhdistää keskenään, mukaan lukien projektin esittely

Lataa korkean resoluution versio oppaasta tulostamista varten: EFFECT4buildings combined guide_ for printing
EFFECT4buildings combined guide for printing (Finnish)
Katso matalan resoluution opas verkossa: EFFECT4buildings combined guide_web

Lehti, jossa on artikkeleita projektin parhaista käytännöistä ja tapauksista: EFFECT4buildings Magazine Tools for energy efficiency in buildings

Politiikkasuositukset kaikista yhdeksästä työkalusta: EFFECT4buildings Policy recommendations

ERDF Policy Recommendations

Suositukset EFFECT4buildings-työkalujen sisällyttämisestä paikallisiin ja alueellisiin kestävän energian toimintasuunnitelmiin: Recommendations for SEAPs

Viimeinen konferenssin videoesitys työkalupakista

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.