Rahoitus

Rahoitus on ratkaiseva tekijä energiatehokkuustoimien toteuttamisessa. Kaikissa EFFECT4buildings-projektin maissa on erilaisia ​​rahoituslähteitä. Haastattelujen tulosten perusteella 70% vastaajista ilmoittaa saaneensa ulkopuolista rahoitusta energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tässä työkalussa esittelemme julkisten rakennusten omistajille ja ylläpitäjille saatavilla olevia ulkoisia rahoituslähteitä EE-investointeihin. Esittelemme myös, kuinka näitä lähteitä voidaan hyödyntää tehokkaimmin.

Opas työkaluosioista:
Lataa korkean resoluution versio oppaasta tulostamista varten: Guide Funding
Katso matalan resoluution opas verkossa: Guide Funding

Luettelot julkisen sektorin rahoitusmahdollisuuksista (EU-rahoitukset ja kansalliset: Tanskasta, Norjasta, Virosta, Latviasta) ja lähteet ja mekanismit muiden kuin investointihankkeiden rahoittamiseksi (Ruotsissa ja Latviassa)
1 Funding Possibilities

Käytettävissä olevat lähteet ja mekanismit julkisten rakennusten energiainvestointien rahoittamiseen Puolassa.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Käytettävissä olevat lähteet ja mekanismit energiainvestointien rahoittamiseksi Suomessa.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Rahoituslähteet energiatehokkuudelle Ruotsissa.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Yhteenveto kansainvälisistä ei-julkisista lähteistä ja mekanismeista julkisten rakennusten energiatehokkuusinvestointien rahoittamiseksi.
International Non-Public Sources of Financing

Yhteenveto ei-julkisista lähteistä ja mekanismeista energiatehokkuusinvestointien rahoittamiseksi projektimaiden julkisissa rakennuksissa: Yritysten yksityiset resurssit, ESCO-hankkeet; liikepankin tarjoukset jne.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Vihreät lainat ja niiden käyttöön liittyvät ympäristökriteerit. Tämä on osa laajempaa kestävää investointia, jonka tarkoitus on vähentää uusien lainojen ympäristövaikutuksia.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Arvio Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamista energiahankkeista, joihin Taalainmaan lääninhallitus on osallistunut sisältäen toimenpidesuositukset.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Alueellinen puiteohjelma pk-yritysten energiatehokkuus investointeihin- parhaat käytännöt Ruotsin Taalainmaalta.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Tässä asiakirjassa esitetään tukimahdollisuudet ja kerrotaan esimerkkejä taloudellisen tuen käytöstä pk-sektorilla.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Videon loppukokous
FundingYhteyshenkilö

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465