Finansiering

Finansiering er et afgørende element for gennemførelse af energieffektiviseringer. Der findes forskellige finansieringskilder i alle EFFECT4buildings projektlande. Baseret på resultaterne af interviews siger 70% af respondenterne, at de har modtaget ekstern finansiering til at gennemføre energieffektiviseringer. I dette værktøj præsenterer vi forskellige eksterne finansieringskilder til investeringer i energieffektiviseringer, der er tilgængelige for ejere af offentlige bygninger. Vi præsenterer også, hvordan disse kilder kan bruges på den mest effektive måde.

Guide med en samlet beskrivelse af værktøjselementerne:
Download en version med høj opløsning af vejledningen til udskrivning: Guide Funding
Se en version med lav opløsning af guiden online: Guide Funding

Lister over finansieringsmuligheder i den offentlige sektor (EU-fonde og nationale finansieringskilder fra: Danmark, Norge, Estland, Letland) og kilder og mekanismer til finansiering af ikke-investeringsprojekter (i Sverige og Letland)
1 Funding Possibilities

Tilgængelige kilder og mekanismer til finansiering af energiinvesteringer i offentlige bygninger i Polen.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Tilgængelige kilder og mekanismer til finansiering af energiinvesteringer i Finland.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Finansieringskilder til energieffektivitet i Sverige.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analyse af internationale ikke-offentlige kilder og mekanismer til finansiering af energieffektivitetsinvesteringer i offentligt ejede bygninger.
International Non-Public Sources of Financing

Analyse af ikke-offentlige kilder og mekanismer til finansiering af investeringer i energieffektivitet i offentligt ejede bygninger i projektlande: Forretningsenheders private ressourcer, ESCO-projekter; kommercielle banktilbud mv.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Grønne lån med miljøkriterier til planlagt anvendelse af midlerne. Det er en del af en bredere bæredygtig investering og sigter mod at reducere miljøpåvirkningen af ​​nye udlån.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Evaluering af de energiprojekter, som amtsadministrationen i Dalarna er involveret i, og som finansieres af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Desuden anbefalinger til politiske tiltag.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Regionalt rammeprogram for støtte til SMV-investeringer i energieffektivitet – best practice fra Dalarna, Sverige.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

En beskrivelse af støttekategorier og eksempler på brug af den finansielle støtte i SMV-sektoren.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Sidste videokonference
FundingKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465