Finansiering

Bidrag och ekonomiskt stöd kan vara avgörande för att kunna genomföra energiåtgärder. Olika finansieringskällor finns i alla projektpartners länder. 70 % av tillfrågade fastighetsförvaltare svarar att de har fått extern finansiering för att genomföra energieffektivitetsåtgärder.

Inom detta verktyg presenterar vi olika externa finansieringskällor för offentliga fastighetsägares energiinvesteringar. Vi presenterar också hur dessa källor kan användas på det mest effektiva sättet.

Guide med en övergripande beskrivning av verktygslådan:
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Funding
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Funding

Förteckning över finansieringsmöjligheter inom den offentliga sektorn (för EU-medel och nationella från: Danmark, Norge, Estland, Lettland) och källor och mekanismer för finansiering av icke-investeringsprojekt (i Sverige och Lettland)
1 Funding Possibilities

Tillgängliga källor och mekanismer för finansiering av energiinvesteringar i allmännyttiga byggnader i Polen.
Funding Possibilities in Poland (Polish)

Tillgängliga källor och mekanismer för finansiering av energiinvesteringar i Finland.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Finansieringskällor för energieffektivitet i Sverige.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analys av internationella icke-offentliga källor och mekanismer för finansiering av investeringar i energieffektivitet i offentligt ägda byggnader.
International Non-Public Sources of Financing

Analys av icke-offentliga källor och mekanismer för finansiering av investeringar i energieffektivitet i offentligt ägda byggnader i projektländer: Privat kapital för företag, energitjänsteföretag, kommersiella lån etc.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Gröna lån med krav på uppfyllande av miljökriterier.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Utvärdering av de energiprojekt som Länsstyrelsen i Dalarna deltagit i och som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med förbättringsförslag.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations
Resultat och erfarenheter från stöd till Energieffektivisering i företag 2015-2017

Regionalt ramprogram för stöd till små- och medelstora företags investeringar i energieffektivitet – Gott exempel från Dalarna, Sverige.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokumentet beskriver kategorier av företagsstöd och ger exempel på hur man använder finansiellt stöd i små och medelstora företag.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Video från det avslutande seminariet
FundingKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465