Finansiering

Finansiering er et avgjørende element for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. Ulike finansieringskilder finnes i alle partnerlandene i EFFECT4buildings. Basert på resultatene av intervjuene opplyser 70% av respondentene at de har mottatt ekstern finansiering for å iverksette energieffektiviseringstiltak. I dette verktøyet presenterer vi forskjellige eksterne finansieringskilder for investeringer i energieffektivisering for offentlige bygningseiere og ledere. Vi presenterer også hvordan disse finansieringskildene kan brukes på den mest effektive måten.

Guide med samlet beskrivelse av verktøyelementene:
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Funding
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Funding

Lister over finansieringsmuligheter i offentlig sektor (for EU-midler og nasjonale fra: Danmark, Norge, Estland, Latvia) og kilder og mekanismer for finansiering av ikke-investeringsprosjekter (i Sverige og Latvia)
1 Funding Possibilities

Tilgjengelige kilder og mekanismer for finansiering av energiinvesteringer i offentlige formålsbygg i Polen.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Tilgjengelige kilder og mekanismer for finansiering av energiinvesteringer i Finland.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Finansieringskilder for energieffektivitet i Sverige.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analyse av internasjonale ikke-offentlige kilder og mekanismer for finansiering av energieffektiviseringsinvesteringer i offentlig eide bygninger.
International Non-Public Sources of Financing

Analyse av ikke-offentlige kilder og mekanismer for finansiering av energieffektiviseringsinvesteringer i offentlig eide bygninger i prosjektland: Private ressurser fra forretningsenheter, ESCO-prosjekter; kommersielle bank tilbud etc.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Grønne lån med miljøkriterier for tiltenkt bruk av midlene. Det er en del av en bredere bærekraftig investering og tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen av nye utlånsaktiviteter.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Evaluering av energiprosjektene som Fylkesnemnda i Dalarna er involvert i og som finansieres av European Regional Development Fund, sammen med politiske anbefalinger.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations
Resultat och erfarenheter från stöd till Energieffektivisering i företag 2015-2017 – svenska

Regionalt rammeprogram for støtte til SMB-investeringer i energieffektivitet – Beste praksis fra Dalarna, Sverige.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokumentet beskriver kategorier av bistand og gir eksempler på hvordan du kan bruke økonomisk støtte i SMB-sektoren.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Video sluttkonferense
FundingKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.