Finansiering

Finansiering er et avgjørende element for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. Ulike finansieringskilder finnes i alle partnerlandene i EFFECT4buildings. Basert på resultatene av intervjuene opplyser 70% av respondentene at de har mottatt ekstern finansiering for å iverksette energieffektiviseringstiltak. I dette verktøyet presenterer vi forskjellige eksterne finansieringskilder for investeringer i energieffektivisering for offentlige bygningseiere og ledere. Vi presenterer også hvordan disse finansieringskildene kan brukes på den mest effektive måten.

Guide med samlet beskrivelse av verktøyelementene:
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Funding
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Funding

Lister over finansieringsmuligheter i offentlig sektor (for EU-midler og nasjonale fra: Danmark, Norge, Estland, Latvia) og kilder og mekanismer for finansiering av ikke-investeringsprosjekter (i Sverige og Latvia)
1 Funding Possibilities

Tilgjengelige kilder og mekanismer for finansiering av energiinvesteringer i offentlige formålsbygg i Polen.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Tilgjengelige kilder og mekanismer for finansiering av energiinvesteringer i Finland.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Finansieringskilder for energieffektivitet i Sverige.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analyse av internasjonale ikke-offentlige kilder og mekanismer for finansiering av energieffektiviseringsinvesteringer i offentlig eide bygninger.
International Non-Public Sources of Financing

Analyse av ikke-offentlige kilder og mekanismer for finansiering av energieffektiviseringsinvesteringer i offentlig eide bygninger i prosjektland: Private ressurser fra forretningsenheter, ESCO-prosjekter; kommersielle bank tilbud etc.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Grønne lån med miljøkriterier for tiltenkt bruk av midlene. Det er en del av en bredere bærekraftig investering og tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen av nye utlånsaktiviteter.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Evaluering av energiprosjektene som Fylkesnemnda i Dalarna er involvert i og som finansieres av European Regional Development Fund, sammen med politiske anbefalinger.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations
Resultat och erfarenheter från stöd till Energieffektivisering i företag 2015-2017 – svenska

Regionalt rammeprogram for støtte til SMB-investeringer i energieffektivitet – Beste praksis fra Dalarna, Sverige.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokumentet beskriver kategorier av bistand og gir eksempler på hvordan du kan bruke økonomisk støtte i SMB-sektoren.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Video sluttkonferense
FundingKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465