Finansējums

Finansējums ir izšķirošs elements energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Visās EFFECT4buildings projekta valstīs pastāv dažādi finansējuma avoti. Balstoties uz interviju rezultātiem, 70% respondentu informēja, ka ir saņēmuši ārēju finansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Šī rīka ietvaros mēs iepazīstinām ar dažādiem ārējiem finansēšanas avotiem EE pasākumiem, kas pieejami sabiedrisko ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Tāpat mēs iepazīstinām, kā šos avotus var izmantot visefektīvākajā veidā.

Rokasgrāmata ar vispārēju rīka elementu aprakstu:
Drukāšanai lejupielādējiet rokasgrāmatas augstas izšķirtspējas versiju: Guide Funding
Tiešsaistē skatiet rokasgrāmatas zemas izšķirtspējas versiju: Guide Funding
Guide Funding (Latvian)

Finansējuma iespēju saraksti publiskajā sektorā (ES fondiem un valsts mērogā no Dānijas, Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas) un ne-investīciju projektu finansēšanas avoti un mehānismi (Zviedrijā un Latvijā)
1 Funding Possibilities

Pieejamie avoti un mehānismi, lai finansētu ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanā publiskajās ēkās Polijā.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Pieejamie enerģijas investīciju avoti un mehānismi Somijā.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Finansējuma avoti energoefektivitātei Zviedrijā.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Starptautisko nepublisko avotu un energoefektivitātes ieguldījumu finansējuma mehānismu analīze valsts īpašumā esošās ēkās.
International Non-Public Sources of Financing

Nepublisko avotu un energoefektivitātes ieguldījumu finansējuma mehānismu analīze valsts īpašumā esošās ēkās projekta valstīs: Uzņēmējdarbības vienību privātie resursi, ESKO projekti; komercbanku piedāvājumi utt.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Zaļie aizdevumi ar vides kritērijiem līdzekļu paredzētajai izmantošanai. Tā ir daļa no plašākiem ilgtspējīgiem ieguldījumiem, to mērķis ir samazināt jaunu aizdevumu aktivitāšu ietekmi uz vidi.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Novērtējums par enerģētikas projektiem, kuros piedalās Dalarnas apgabala administratīvā padome un kurus finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī politikas ieteikumi.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Reģionālā pamatprogramma atbalstam MVU ieguldījumiem energoefektivitātē – Dalarnas (Zviedrija) labā prakse.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokumentā aprakstītas atbalsta kategorijas un sniegti piemēri, kā izmantot finansiālo atbalstu MVU nozarē.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Video noslēguma konference
FundingKontakti

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465