Rahastus

Projekti rahastus on möödapääsmatu element iga energiatõhususprojekti juures. Erinevad rahastusallikad ja toetusmeetmed eksisteerivad igas partnerriigis. Lähtuvalt läbiviidud küsitlusest 70% vastanutest kinnitas, et on kasutanud erinevaid väliseid rahastusallikaid energiatõhususprojekti läbiviimisel. Käesolev tööriist annab ülevaate erinevatest rahastusallikatest mis on mõeldud avalikele hoonetele ning kuidas on neid kõige kasulikum kasutada.

Juhend kuidas tööriista kasutada:
Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Funding
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Funding

Avalikule sektorile mõeldud rahastusvõimalused (EU tasandil ning rahvuslikul tasandil: Taanis, Norras. Eestis, Lätis) ja mehhanismid kuidas finantseerida mitte-investeeritavaid projekte Rootsis ja Lätis)
1 Funding Possibilities

Võimalikud rahastusallikad avalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks Poolas.
Funding Possibilities in Poland(Polish)

Võimalikud rahastusallikad avalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks Soomes.
Funding Possibilities in Finland (Finnish)

Võimalikud rahastusallikad avalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks Rootsis.
Funding Possibilities in Sweden (Swedish)

Analüüs energiatõhususprojektide rahastamiseks avalikes hoonetes avalikku rahastust mitte kasutades.
International Non-Public Sources of Financing

Analüüs erinevate mitteavalikest rahastusvõimalustest energiatõhususprojekti rahastamiseks avalikes hoonetes partnerriikides: Erainvesteeringud, energiateenusprojektid (ESCO), erapangad jne.
Alternative Non-Public Sources of Financing

Rohelaenud koos keskkonna kriteeriumiga. See on osa laiemast eesmärgist vähendada uute tegevuste keskkonnamõju.
Green Loans in Poland, Sweden, Denmark, Norway and Finland

Hinnang energiaprojektidele, milles osaleb Dalarna maakonna haldusnõukogu ja mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, koos poliitiliste soovitustega.
Effective use of European Regional Development Fund for Energy Efficiency in SME – Policy Recommendations

Piirkondlik raamprogramm VKEde energiatõhususe investeeringute toetamiseks – Rootsi Dalarna parim tava.
Framework Program for Energy Efficiency Investments in SME

Dokumendis kirjeldatakse abikategooriaid ja tuuakse näiteid, kuidas kasutada finantsabi VKEde sektoris.
How State Aid can be Used for Energy Efficiency Investments in SMEs

Video lõpukonverents
ProsumerismKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465