Yleistä projektista

EFFECT4buildings projektin tavoite on lisätä olemassa olevassa rakennuskannassa toteutettavia energiatehokkuustoimenpiteitä. Projektin keskeisen kohderyhmän muodostavat kiinteistöpäälliköt, jotka tuntevat parhaiten teknisesti toteuttamiskelpoiset toimenpiteet. Heillä on kenties myös käytössään laskelmat, jotka osoittavat näiden investointien olevan kannattavia. Kaikesta huolimatta toimenpiteiden toteuttaminen ei onnistu taloudellisten esteiden takia.

Projektin tuloksena on luotu työkalupakki, jonka avulla voi arvioida toimenpiteiden taloudellisuutta, kannattavuutta, helpottaa rahoitusvaihtoehtojen löytämistä ja vähentää investointiin liittyviä riskiä.

EFFECT4buildings yhdistää Itämeren alueen julkisten kiinteistöjen omistajat sekä ratkaisujen tarjoajat. Työkaluja ja menetelmiä on kehitetty yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa hyödyntäen todellisia käytännön esimerkkitapauksia.

Lippulaiva symboli

EFFECT4buildings on osa EU-strategian toteuttamista Itämeren alueella (EUSBSR) ja on eräs lippulaivaprojekti ”Energia ja Kestävän Kehityksen horisontaaliset toimenpiteet” alueella. Lippulaiva projektit esiintuovat EUSBSR:n kehityksen erityisen ansiokkaasti ja toimivat esimerkkinä halutulle muutokselle.  

Projektin rahoitus

EFFECT4buildings projekti on toteutettu EU:n Itämeren alueen tukirahoituksen avulla (European Regional Development Fund) sekä Norjan kansallisen rahoituksen avulla.

Projektin budjetti: 2 637 013 EUR

Projektin kesto

Lokakuu 2017 – Joulukuu 2020

Projektin taustaa

Rakennusten energiatehokkuus on strategisesti tärkeää, sillä ne muodostavat 40 % energian kulutuksesta ja 36 % EU-alueen hiilidioksidipäästöistä. Teknisesti on mahdollista vähentää energian kulutusta jopa 50-70 %, joten asiaan liittyvistä taloudellisista esteistä ylipääsy vapauttaa runsaasti investointeja, jotka auttavat lisäämään energiatehokkuutta ja samalla vähentävät ilmastovaikutuksia sekä luovat vihreää kasvua.   

Laajamittaisten korjausten tekeminen olemassa oleviin rakennuksiin on täytettävä asetettu minimitasovaatimus energiankäytön osalta. Kaikkien uusien rakennusten energiakulutuksen tulee olla lähes nollaenergiatasolla vuoteen 2020 mennessä.