Monisopimusmalli (MSC)

Monisopimusmalli on menetelmä, jota käytetään, jotta energiatehokkuus-sopimukseen voidaan lisätä muita hyötyjä, kuten valaistus, sisäilman laatu, lämpötila, melu, esteettiset arvot ja hyvinvointikysymykset. Nämä hyödyt sisältyvät joltain osin mielipiteisiin (57 prosentissa vastauksista), mutta eivät järjestelmällisesti. Menetelmä luo järjestelmän tämän käsittelyyn ja liittyy läheisesti (EPC) -sopimukseen. Tarvitaan lisää tietoa ja hyviä käytännön esimerkkejä sekä ohjeita näiden arvojen mittaamiseen.

Alta voidaan ladata kaikki Toolbox-asiakirjat.

Opas, jossa on yleiskuvaus työkalusta

Lataa korkean resoluution versio oppaasta tulostamista varten: Guide Multi Service Contracting
Katso matalan resoluution opas verkossa: Guide Multi Service Contracting

Ohje Monisopimusmallille ja työkalupakin vaiheille
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox

Ohje MSC-projektin päätöksentekoprosessiin
2      Guideline for MSC Decision Process

MSC-hankinta- ja suorituskykyvaatimusten sisältö
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Työkaluja sisäilmanlaadun paranemisen taloudellisten hyötyjen arvioimiseksi
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Esittely Excel-työkalusta rakennuksen suorituskyvyn kartoittamiseen ja arviointiin
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Excel-työkalu rakennuksen suorituskyvyn kartoittamiseen ja arviointiin
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Malliesimerkki – sisäilma- kysely loppukäyttäjille
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Malliesimerkki – sisäilmakartoitus kouluissa
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Ohje hyvän sisäilman suunnittelulle kouluissa
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Ohje hyvän sisäilman suunnittelulle kouluissa – ruotsiksi
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Ohjeistus, kuinka tehdä hyvä mittaus- ja todentamisprosessi MSC-projektissa
6      Introduction to Measurement and Verification

Ohjeistus suorituskyvyn todentamisesta toteutuksen aikana, mukaan lukien käyttöönotto ja suorituskykytesti
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Suorituskykytestin esittely, esimerkki mukaan lukien
8      Performance Operation Test

Koulutusmateriaali monipalvelusopimuksiin
9      MSC Training Material

Esitysmateriaali monipalvelusopimuksiin
10 MSC Toolbox Presentation

Esitys viimeisessä konferenssissa
Multi Service Contracting presentation final conference

Videon loppukokous
Multi Service ContractingYhteyshenkilö

Martin Dam Wied