Multiteenusleping

Multiteenuse leping on instrument energiatõhususe lepingute sõlmimiseks, et lisada investeeringutesse muid kaaskasusid, nagu näiteks valgustus, siseõhu kvaliteet, temperatuur, müra, esteetilised väärtused ja heaolu. Need kaaskasud on üldjuhul alati energiatõhususprojekti osaks kuid lepingutes fikseerimata (57% vastanutest), kuid mitte väga põhjalikult kirjeldatud. Instrument on energiateenuslepingu (EPC) edasiarendus. Multiteenusleping vajab rohkem teadmisi ja häid praktilisi näiteid ning juhiseid, kuidas lisaväärtust enim saada.

Kõik tööriistakastis olevad juhendmaterjalid ja tööriistad on alla laetavad.

Tööriista üldine kasutusjuhend

Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Multi Service Contracting
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Multi Service Contracting

Multiteenuslepingu kasutusjuhend ja etapiline kirjeldus
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox

Kasutusjuhend multiteenuslepingu otsustusprotsessi kohta
2      Guideline for MSC Decision Process

Multiteenuslepingu hankimine ja kvaliteedikriteeriumid
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Erinevad tööriistad hindamaks sisekliima parenduse finantsilist kasu
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Sissejuhatus exceli põhisesse hoone hindamistabelile
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Exceli põhine tööriist hoonete hindamiseks
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Näidis küsimustik hoone sisekliima hindamiseks
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Näidisküsimustik koolide sisekliima kaardistamiseks
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Kasutusjuhend koolide sisekliima loomiseks
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Kasutusjuhend koolide sisekliima loomiseks (rootsi keeles)
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Sissejuhatus kuidas luua sobiv mõõtmis- ja kvaliteeditagamise plaan multiteenuslepingule
6      Introduction to Measurement and Verification

Sissejuhatus kvaliteeditagamisele (toimivuse kontroll ja järelevalve) 
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Ülevaade hoone toimivuse testist koos praktilise näitega
8      Performance Operation Test

Multiteenuslepingu õppematerjalid
9      MSC Training Material

Ettekanne multiteenuslepingu protsessi kohta
10 MSC Toolbox Presentation

Ettekanne lõppkonverentsil
Multi Service Contracting presentation final conference

Video lõpukonverents
Multi Service ContractingKontakt

Martin Dam Wied