Multi Service Contracting

Multi Service Contracting (MSC) er en metode, der sammentænker services i et renoveringsprojekt. Services kan være belysning, indeklima, temperatur, støj, æstetik eller trivsel. Disse serviceses indgår allerede til delvis i kontrakterne, men ikke systematisk. Metoden giver system til håndtering af dette og er tæt knyttet til Energy Performace Contracting (EPC) og strategiske partnerskaber. Grundlæggende viden om brug af metoden og gode praktiske eksempler er vigtige.

Alle værktøjskassens elementer kan downloades nedenfor.

Guide med en samlet beskrivelse af værktøjet
Download en version med høj opløsning af vejledningen til udskrivning: Guide Multi Service Contracting
Se en version med lav opløsning af guiden online: Guide Multi Service Contracting

Guideline til Multi Service Contracting-modellen og faser i værktøjskassen
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox (Danish)

Guideline til beslutningsprocesser i et MSC-projekt
2      Guideline for MSC Decision Process

Præsentation af indhold i et MSC-udbud og performance-krav
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Forskellige værktøjer til at estimere økonomiske fordele ved forbedret indeklima
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Introduktion til excel-værktøj til kortlægning og monitorering af bygningens ydeevne
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Excel-værktøj til kortlægning og monitorering af bygningens ydeevne
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Skabeloneksempel – spørgeskema til indeklima til slutbrugere
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Skabeloneksempel – kortlægning af indeklima på skoler
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Guideline til planlægning af godt indeklima på skoler
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Guideline til planlægning af godt indeklima på skoler – på svensk
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Introduktion til god måle- og verifikationsproces i et MSC-projekt
6      Introduction to Measurement and Verification

Introduktion til monitorering af performance under implementering herunder idriftsættelse og performance-test
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Præsentation af performancetest inklusive eksempel
8      Performance Operation Test

Træningsmateriale til Multi Service Contracting
9      MSC Training Material

Præsentationsmateriale til Multi Service Contracting
10    MSC Toolbox Presentation

Præsentation i slutkonference
Multi Service Contracting presentation final conference

Video slutkonference
Multi Service ContractingKontakt

Martin Dam Wied