Flerfunktionsavtal och god inomhusmiljö

Flerfunktionsavtal, Multi service contracts, är en metod som används som förutom energieffektivisering inkluderar även andra mervärden som belysning, inomhusluftkvalitet, temperatur, buller, estetiska värden och hälsa i investeringarna. Metoden är nära besläktad med EPC. Mer kunskap och bra praktiska exempel behövs samt vägledning för hur man kan planera för dessa mervärden.

Verktygslådans alla delar kan laddas ner nedan.

Guide med en övergripande beskrivning av verktyget
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Multi Service Contracting
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Multi Service Contracting

Riktlinje för flerfunktionmodellen och faser i verktygslådan
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox

Riktlinje beslutsprocesser i ett flerfunktionsprojekt
2      Guideline for MSC Decision Process

Visar innehåll i en flerfunktionsupphandling och prestandakrav
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Olika verktyg för att beräkna ekonomiska värden av förbättrad inomhusmiljö
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Introduktion till excel-verktyg för kartläggning och utvärdering av byggnadens prestanda
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Excel-verktyg för kartläggning och utvärdering av byggnadens prestanda
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Mallexempel – frågeformulär för inomhusklimat för slutanvändare
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Mallexempel – kartläggning av inomhusklimat i skolor
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Riktlinje för planering av god inomhusklimat i skolor
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Riktlinjer för planering av god inomhusklimat i skolor – på svenska
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Introduktion till hur man gör en bra mät- och verifieringsprocess i ett flerfunktionsprojekt
6      Introduction to Measurement and Verification

Introduktion till verifiering av prestation under implementering inklusive driftsättning och prestandatest
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Presentation av prestandadriftstest inklusive exempel
8      Performance Operation Test

Utbildningsmaterial för flerfunktionsavtal
9      MSC Training Material

Presentationsmaterial för flerfunktionsavtal
10    MSC Toolbox Presentation

Presentation från det avslutande seminariet
Multi Service Contracting presentation final conference

Video från det avslutande seminariet
Multi Service ContractingKontakt

Martin Dam Wied