Multi Service Contracting

Umowy typu Multi Service Contract to metoda stosowana przy zawieraniu umów o poprawę efektywności energetycznej w celu dodania do inwestycji innych dodatkowych korzyści, takich jak oświetlenie, jakość powietrza w pomieszczeniach, temperatura, hałas, walory estetyczne i kwestie związane z dobrym samopoczuciem. Te dodatkowe korzyści są w jakiś sposób uwzględniane w zawieranych umowach (57% odpowiedzi), ale nie w sposób systematyczny. Metoda ta wprowadza system określający postępowanie w tym zakresie i jest ściśle powiązana z umowami o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Potrzeba więcej wiedzy i dobrych praktycznych przykładów, a także wskazówek, jak można mierzyć te wartości.

Wszystkie elementy zestawu narzędzi można pobrać poniżej.

Wytyczne z ogólnym opisem narzędzia
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Multi Service Contracting
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Multi Service Contracting

Wskazówki dotyczące modelu i faz Multi Service Contract w zestawie narzędzi
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox

Wytyczne dotyczące procesów decyzyjnych w projekcie MSC
2      Guideline for MSC Decision Process

Pokazywanie treści wymagań dotyczących zamówień i efektów w ramach MSC
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Różne narzędzia do szacowania korzyści finansowych wynikających z poprawy jakości środowiska naturalnego w pomieszczeniach
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Prezentacja narzędzia w programie Excel do mapowania i oceny charakterystyki budynku
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Narzędzie w programie Excel do mapowania i oceny charakterystyki budynku
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Przykładowy wzór – kwestionariusz dotyczący klimatu wewnętrznego dla użytkowników końcowych
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Przykładowy wzór – mapowanie klimatu wewnętrznego w szkołach
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Wytyczne dotyczące planowania dobrego klimatu wewnątrz pomieszczeń w szkołach
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Wytyczne dotyczące planowania dobrego klimatu wewnątrz pomieszczeń w szkołach – w języku szwedzkim
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Prezentacja sposobu przeprowadzenia właściwego procesu pomiaru i weryfikacji w projekcie MSC
6      Introduction to Measurement and Verification

Prezentacja weryfikacji charakterystyki energetycznej w trakcie realizacji, w tym oddania do eksploatacji i testów charakterystyki energetycznej
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Prezentacja testów charakterystyki energetycznej podczas eksploatacji wraz z przykładem
8      Performance Operation Test

Materiały szkoleniowe dotyczące umów typu Multi Service Contract
9      MSC Training Material

Materiały do prezentacji umów typu Multi Service Contract
10    MSC Toolbox Presentation

Prezentacja na konferencji końcowej
Multi Service Contracting presentation final conference

Wideokonferencja końcowa
Multi Service ContractingDane kontaktowe

Martin Dam Wied