Multiservice-kontrakter

Multiservice-kontrakter/Multi service contracts (MSC) er en metode som brukes i energikontrakter for å legge til andre fordeler som belysning, inneklima, temperatur, støy, estetiske verdier og komfort i investeringene.

I undersøkelsen er disse fordelene inkludert i avtaler på et eller annet vis (i 57% av svarene), men ikke på en systematisk måte. Metoden gir et system for håndtering av dette og er nært knyttet til Energy Performace Contracting (EPC). Mer kunnskap og gode praktiske eksempler er nødvendig i tillegg til veiledning for hvordan disse verdiene kan måles.

Alle dokumentene i verktøykassen kan lastes ned nedenfor.

Guide med samlet beskrivelse av verktøyet
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Multi Service Contracting
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Multi Service Contracting

Retningslinjer for Multi Service Contracting-modellen og faser i verktøykassen
1      Guideline for MSC Phases and Toolbox

Retningslinje for beslutningsprosesser i et MSC-prosjekt
2      Guideline for MSC Decision Process

Viser innhold i en MSC anskaffelse og ytelseskrav
3      Content in an MSC Procurement and Performance Requirements

Ulike verktøy for å estimere økonomiske fordeler av forbedret inneklima
4.1   Financial Benefits of Improved Indoor Environmental Quality

Introduksjon til excel-verktøy for kartlegging og evaluering av bygningens ytelse
4.2a Introduction to Mapping and Evaluation of Building Performance

Excel-verktøy for kartlegging og evaluering av bygningens ytelse
4.2b Mapping and Evaluation of Building Performance, Excel Tool

Mal – spørreskjema for inneklima for sluttbrukere
4.3   Questionnaire for Users on Energy and Indoor Climate. Template Example

Mal – kartlegging av inneklima i skolene
4.4   Mapping of Indoor Environmental Quality in Schools by Students. Template Example

Retningslinje for planlegging av godt inneklima i skoler
5      Guideline for Planning of Indoor Climate in Schools

Retningslinje for planlegging av godt inneklima på skoler – på svensk
5      God inomhusmiljö i skola och förskola (Swedish)

Introduksjon til hvordan du kan lage en god måle- og verifiseringsprosess i et MSC-prosjekt
6      Introduction to Measurement and Verification

Introduksjon til ytelsesverifisering under gjennomføring inkludert igangkjøring og ytelsestest
7      Introduction to Performance Verification During Implementation

Presentasjon av driftstest for ytelse inkludert eksempel
8      Performance Operation Test

Opplæringsmateriell for Multi Service Contracting
9      MSC Training Material

Presentasjonsmateriell for Multi Service Contracting
10    MSC Toolbox Presentation

Presentasjon i sluttkonferanse
Multi Service Contracting presentation final conference

Video sluttkonferanse
Multi Service ContractingKontakt

Martin Dam Wied