Lönsamhetsberäkningar

Verktyg för ekonomisk beräkning är kritiska och mycket viktiga när man motiverar beslut om energiåtgärder, svarade 92% av de tillfrågade fastighetsförvaltarna. Samtidigt kan det vara utmanande att göra och förstå hur lönsamhetsberäkningar kan göras. Cirka hälften av de intervjuade personerna tycker att de är lätta att förstå.

Nedan hittar du alla nedladdningsbara dokument som del av projektets resultat.

En övergripande beskrivning av finansiella beräkningsmetoder och verktyg
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Financial Calculations
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Financial Calculations

Mer detaljerade instruktioner för hur man använder Excel-verktyget för lönsamhetsberäkningar 
1a   Guideline for Excel Based Financial Calculation Tool

Verktyg för lönsamhetsberäkning av energiåtgärder i excel-format
1b  Financial Calculation Tool in Excel Format

Verktyg för lönsamhetsberäkning av energiåtgärder i excel-format med exempel
1c  Financial Calculation Tool in Excel Format – Example

Mer detaljerade instruktioner om finansiella beräkningsmetoder
2    Guideline for Financial Calculation Methods

Exempel på en komplett energikartläggning med presentation av energiåtgärder med alternativa ekonomiska beräkningsmetoder
3    Presentation of Measures in Energy Audits – Example

Utbildnings- och presentationsmaterial
4    Financial Calculations Training Material

Lättanvänt webbaserat verktyg för lönsamhetsberäkningar
5    Financial Calculation Tool in Web Format, online

Presentation från det avslutande seminariet
Financial calculation tools presentation final conference

Video från det avslutande seminariet
Financial CalculationsKontakt

Tanja Nyholm
Environmental Office of Lappeneranta Region
tanja.nyholm@lappeenranta.fi