Tasuvusarvutused

Tasuvusarvutused on energiatõhususprojektides otsuste saavutamiseks ja projekti põhjendamisel kriitilise tähtsusega ja äärmiselt olulised. Projekti käigus tehtud küsitluse põhjal koguni 92% vastanutest on selles küsimuses kas täiesti nõus või peaaegu nõus. Teiselt finantsarvutuste tegemine on liialt keeruline ja tihti ei osata tulemust korrektselt tõlgendada. Küsitluse põhjal umbes pooled (49%) vastanutest oskavad teha erinevaid tasuvusarvutusi ja mõistavad nende olemust.

Allpool on toodud ülevaade alla laetavatest abivahenditest ja projekti väljundist.

Ülevaade tasuvusarvutuste liikidest ja tööriistadest
Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Financial Calculations
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Financial Calculations

Veelgi põhjalikum juhend kuidas kasutada tasuvusarvuste exceli tööriista 
1a   Guideline for Excel Based Financial Calculation Tool

Tasuvusarvutuse tööriist energiatõhususinvesteeringu läbiviimiseks exceli formaadis
1b  Financial Calculation Tool in Excel Format

Tasuvusarvutuse tööriist energiatõhusus investeeringu läbiviimisele koos näitega (excel)
1c  Financial Calculation Tool in Excel Format – Example

Veelgi põhjalikum juhend tasuvusarvutuste metoodikast
2    Guideline for Financial Calculation Methods

Energiaauditi näide kus on edukalt kasutatud tasuvusarvutusi
3    Presentation of Measures in Energy Audits – Example

Tasuvusarvutuste koolitusmaterjal
4    Financial Calculations Training Material

Web-i põhine lihtsalt kasutatav tasuvusarvutuse tööriist investeeringu tulususe hindamiseks
5    Financial Calculation Tool in Web Format, online

Ettekanne lõppkonverentsil
Financial calculation tools presentation final conference

Video lõpukonverents
Financial CalculationsKontakt

Tanja Nyholm
Environmental Office of Lappeneranta Region
tanja.nyholm@lappeenranta.fi