Obliczenia finansowe

Narzędzia do obliczeń finansowych mają krytyczne i niezwykle ważne znaczenie przy uzasadnianiu działań na rzecz efektywności energetycznej przy podejmowaniu decyzji. Aż 92% respondentów całkowicie lub prawie całkowicie zgadza się z tym stwierdzeniem. Z drugiej strony, łatwość wykonania i zrozumienia obliczeń finansowych jest większym wyzwaniem. Około połowa (49%) badanych osób uważa, że są one łatwe do zrozumienia.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania stanowiące wyniki projektu.

Ogólny opis metod i narzędzi do obliczeń finansowych
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Financial Calculations
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Financial Calculations

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia do obliczeń finansowych bazującego na programie Excel 
1a   Guideline for Excel Based Financial Calculation Tool

Narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w formacie programu Excel
1b  Financial Calculation Tool in Excel Format

Narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w formacie programu Excel w raz z przykładem
1c  Financial Calculation Tool in Excel Format – Example

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące metod obliczeń finansowych
2    Guideline for Financial Calculation Methods

Przykład pełnego audytu energetycznego z prezentacją działań w zakresie energii z alternatywnymi metodami obliczeń finansowych
3    Presentation of Measures in Energy Audits – Example

Materiały edukacyjne do celów szkoleniowych
4    Financial Calculations Training Material

Łatwe w użyciu internetowe narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji
5    Financial Calculation Tool in Web Format, online

Prezentacja na konferencji końcowej
Financial calculation tools presentation final conference

Wideokonferencja końcowa
Financial CalculationsDane kontaktowe

Tanja Nyholm
Environmental Office of Lappeneranta Region
tanja.nyholm@lappeenranta.fi

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.