Obliczenia finansowe

Narzędzia do obliczeń finansowych mają krytyczne i niezwykle ważne znaczenie przy uzasadnianiu działań na rzecz efektywności energetycznej przy podejmowaniu decyzji. Aż 92% respondentów całkowicie lub prawie całkowicie zgadza się z tym stwierdzeniem. Z drugiej strony, łatwość wykonania i zrozumienia obliczeń finansowych jest większym wyzwaniem. Około połowa (49%) badanych osób uważa, że są one łatwe do zrozumienia.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania stanowiące wyniki projektu.

Ogólny opis metod i narzędzi do obliczeń finansowych
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Financial Calculations
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Financial Calculations

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia do obliczeń finansowych bazującego na programie Excel 
1a   Guideline for Excel Based Financial Calculation Tool

Narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w formacie programu Excel
1b  Financial Calculation Tool in Excel Format

Narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w formacie programu Excel w raz z przykładem
1c  Financial Calculation Tool in Excel Format – Example

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące metod obliczeń finansowych
2    Guideline for Financial Calculation Methods

Przykład pełnego audytu energetycznego z prezentacją działań w zakresie energii z alternatywnymi metodami obliczeń finansowych
3    Presentation of Measures in Energy Audits – Example

Materiały edukacyjne do celów szkoleniowych
4    Financial Calculations Training Material

Łatwe w użyciu internetowe narzędzie do obliczeń finansowych dla inwestycji
5    Financial Calculation Tool in Web Format, online

Prezentacja na konferencji końcowej
Financial calculation tools presentation final conference

Wideokonferencja końcowa
Financial CalculationsDane kontaktowe

Tanja Nyholm
Environmental Office of Lappeneranta Region
tanja.nyholm@lappeenranta.fi