Bunting (Bundling)

Bunting eller «bundling» er en metode for å slå sammen mindre investeringer i en større pakke. På denne måten er det mulig å gjøre investeringen stor nok til å tiltrekke seg investorer og også inkludere mindre lønnsomme tiltak i pakken. Uansett synes det ikke å være en så ofte brukt eller velkjent metode, og bare 27% av respondentene informerer om at de har samlet investeringer på denne måten.

Ordet «bundling» ser ut til å være ganske ukjent, for etter detaljerte forklaringer og avklaringer begynner mange intervjuede å vurdere nærmere om de har buntet eller ikke. Med bakgrunn i dette har EFFECT4buildings-prosjektets avdekket et åpenbart behov for å lage opplæringsmateriell for bunting.

Alle verktøyene for bunting kan lastes ned nedenfor.

Samlet beskrivelse av Total Concept Method og Total Tool
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide  for Bundling
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide for Bundling

Detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker Total Concept Method og Total Tool
Guideline for Bundling

Opplæringsmateriell til treningsformål
Bundling Training Material (PP)

Excel-basert mal for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak ved bruk av bundlingsmetode
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)

Presentasjon i sluttkonferense
Bundling presentation final conference

Video sluttkonferense
Bundling

 Kontakt

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi