Bunting (Bundling)

Bunting eller «bundling» er en metode for å slå sammen mindre investeringer i en større pakke. På denne måten er det mulig å gjøre investeringen stor nok til å tiltrekke seg investorer og også inkludere mindre lønnsomme tiltak i pakken. Uansett synes det ikke å være en så ofte brukt eller velkjent metode, og bare 27% av respondentene informerer om at de har samlet investeringer på denne måten.

Ordet «bundling» ser ut til å være ganske ukjent, for etter detaljerte forklaringer og avklaringer begynner mange intervjuede å vurdere nærmere om de har buntet eller ikke. Med bakgrunn i dette har EFFECT4buildings-prosjektets avdekket et åpenbart behov for å lage opplæringsmateriell for bunting.

Alle verktøyene for bunting kan lastes ned nedenfor.

Samlet beskrivelse av Total Concept Method og Total Tool
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide  for Bundling
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide for Bundling

Detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker Total Concept Method og Total Tool
Guideline for Bundling

Opplæringsmateriell til treningsformål
Bundling Training Material (PP)

Excel-basert mal for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak ved bruk av bundlingsmetode
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)

Presentasjon i sluttkonferense
Bundling presentation final conference

Video sluttkonferense
Bundling

 Kontakt

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.