Meetmete komplekteerimine

Meetmete komplekteerimine on tööriist mis võimaldab palju väikseid meetmeid (investeeringuid) koos teha. Meetmete kogum on üheltpoolt atraktiivsem investorile ning teisalt võimaldab ellu viia ka vähem atraktiivseid meetmeid. Lähtudes küsitluse tulemustest ei ole tegi väga hästi teada ja levinud tööriistaga – ainult 27% vastajatest ütles, et on investeeringuid summeerinud energiatõhususprojektides. Kuna mõiste oli võõras siis EFFECT4Buildings projektimeeskond nägi, et mõistet on vaja selgitada erinevate juhendmaterjalidega. 

Kõik tööriistakastis olevad juhendmaterjalid ja tööriistad on alla laetavad.

Üldine Totaalprojekti metoodika kirejeldus
Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Bundling
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Bundling

Põhjalikum juhend kuidas kasutada Totaalprojekti metoodikat ja käesolevat tööriista
Guideline for Bundling

Õppe eesmärgil kasutatav juhendmaterjal
Bundling Training Material (PP)

Excelil põhinev tööriist energiatõhususmeetmete komplekteerimiseks
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)

Ettekanne lõppkonverentsil
Bundling presentation final conference

Video lõpukonverents
BundlingKontakt

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi