Paketering

Paketering är en metod utvecklad inom BELOK för att samla mindre investeringar i ett större paket, vilket gör investeringen tillräckligt stor för att locka investerare och även inkludera mindre lönsamma åtgärder i paketet. Paketering är en mindre känd metod som endast 27% av de tillfrågade svarar att de använt, men i praktiken kan det vara fler än så då begreppet är relativt okänt.

Verktygslådans delar kan laddas ner nedan.

En övergripande beskrivning av Total Concept Method och Total Tool
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Bundling
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Bundling

Mer detaljerade instruktioner om hur man använder Total Concept Method och Total Tool
Guideline for Bundling

Utbildnings- och presentationsmaterial
Bundling Training Material (PP)

Excelmall för åtgärdslistor i energikartäggningar, med paketering
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)

Presentation från det avslutande seminariet
Bundling presentation final conference

Video från det avslutande seminariet
BundlingKontakt

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi