Grupowanie

Grupowanie jest metodą łączenia mniejszych inwestycji w jeden większy pakiet. Działając w ten sposób, można sprawić, że inwestycja będzie wystarczająco duża, aby przyciągnąć inwestorów, a także włączyć do pakietu mniej rentowne działania. W każdym razie grupowanie jako metoda wydaje się nie być często stosowane i dobrze znane, dlatego tylko 27% respondentów informuje, że wykonywali grupowanie inwestycji. 
Słowo „grupowanie” wydaje się być dość mało znane, ponieważ po jego szczegółowym wyjaśnieniu, wiele osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, zaczyna się zastanawiać, czy w przeszłości wykonywały one grupowanie, czy nie. Z punktu widzenia projektu EFFECT4buildings wskazuje to na oczywistą potrzebę stworzenia materiałów szkoleniowych dotyczących grupowania.

Wszystkie elementy zestawu narzędzi można pobrać poniżej.

Ogólny opis metody Total Concept Method i narzędzia Total Tool
Wytyczne dotyczące grupowania

Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Bundling
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Bundling

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania metody Total Concept Method oraz narzędzia Total Tool
Guideline for Bundling

Materiały edukacyjne do celów szkoleniowych
Bundling Training Material (PP)

Oparty na programie Excel wzór do realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej z wykorzystaniem metody grupowania
3  Excelsheet for Bundling in an Energy Audit (Swedish)

Prezentacja na konferencji końcowej
Bundling presentation final conference

Wideokonferencja końcowa
BundlingDane kontaktowe

Matti Pylkkö
Environmental Office of Lappeneranta Region
matti.pylkko@lappeenranta.fi