Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är ett bra sätt att motivera både fastighetsägare och hyresgäster till energibesparingar. Genom att nå denna typ av överenskommelse kommer energibesparingar att delas på ett sätt som båda parter vinner på. Avtalet bidrar också till en förbättrad dialog mellan parterna och sätter fokus på byggnaden och dess miljöavtryck.

Verktygslådans alla delar kan laddas ner nedan.

Guide med en övergripande beskrivning av verktyget
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Green Lease Contracting
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Green Lease Contracting

Metod för hur man kommer igång med gröna hyresavtal
1    Guideline for Green Lease Contracts

Allmän mall som kan användas vid start av gröna hyresavtal
2a  Green Lease Contract. Template

Mall om grön hyresavtal för fastighetsägare
2b  Green Lease Contract. Template for Building Owners

Exempel på ett avtal mellan Landstinget Dalarna och en vårdinrättning
3a  Green Lease Contract. Example for Health Care Facilities

Exempel på avtal mellan en kommun och en skola
3b  Green Lease Contract. Example for Schools

Exempel från partnerskap för bättre byggnader om hur ett grönt hyresavtal kan se ut
3c  Green Lease Contract. Example from BBP for Commercial Buildings

Powerpoint med presentation av gröna hyresavtal
4    Green Lease Contracts Presentation

Powerpoint med presentation om hur man tränar målgruppen att införa gröna hyresavtal
5    Green Lease Contracting Training Material

Presentation från det avslutande seminariet
Green Lease Contracting presentation final conference II

Video från avslutande seminariet
Green Lease ContractingKontakt

Åke Persson
Byggdialog Dalarna
ake@byggdialogdalarna.se
+ 46 703 253 002