Övertyga beslutsfattare

Verktyget att övertyga beslutsfattare är i praktiken en sammanfattning av att använda alla andra verktyg i verktygslådan. Huvudbudskapet är att det behövs starka argument och fakta. Det betyder tydliga fakta, underlag och visualisering som är enkla och lätta att förstå. Vackra ord räcker naturligtvis inte, men verbala argument kan underlätta ett positivt beslut för investeringar i energieffektivitet. Här hittar du några tips och verktyg som kan användas för att stödja beslutsprocesser.

Guide med en övergripande beskrivning av verktygen:
Ladda ner en version i hög upplösning för utskrift: Guide Convincing Decision Makers
Läs online i en version av guiden med låg upplösning: Guide Convincing Decision Makers

Hjälp att bedöma framgångsfaktorer och misslyckande med att övertyga beslutsfattare att finansiera energiinvesteringar och tillhandahålla goda metoder. 
Guideline How to Convince Decision Makers

Hjälp att bedöma framgångsfaktorer och misslyckande med att övertyga beslutsfattare att finansiera energiinvesteringar och tillhandahålla goda metoder (polsk version) 
Guideline How to Convince Decision Makers (Polish)

En lista med gyllene regler – hur man förbereder och genomför en EE-investering.
Golden Rules

En lista med gyllene regler – hur man förbereder och genomför en EE-investering (polsk version)
Golden Rules (Polish)

Mall för fastighetsförvaltare om energieffektivitet i allmänhet.
Brochure Template

Mall för fastighetsförvaltare om energieffektivitet i allmänhet (polsk version).
Brochure Template (Polish)

Film: Historien om en grundskola som moderniserades – en oljepanna ersattes med en värmepump och ett solcellssystem installerades.

En intervju med anläggningens chef och två tekniska personer som förklarar specifikationerna för de installerade systemen.
Reference films of good practice in a school

Film: Ett transportföretag utformat och konstruerat för att sänka kostnaderna. Installation av geotermisk värmepump med vertikala värmeväxlare, moderna ventilationssystem och värmesystem med kyl- och uppvärmningstak. 
Reference Films of Good Practice in a transport company

Film: Europeiska solidaritetscentret i Gdańsk – en plats som är utformad för att betjäna folket med många öppna utrymmen, utställningsrum, biografer, restauranger osv. Hör om tekniska lösningar som använts, fördelar och utmaningar. 
Reference Films of Good Practice European Solidarity Center

Modell för miljöprogram för att öka miljöåtgärderna vid all flygplatsverksamhet.
Model of Environment Program

Modell för miljöprogram -process och mallar, Excel-fil
Model for Creating Environmental Programs

Modell för miljöprogram -process och mallar, PDF-fil
Guideline for Creating Environmental Program

Presentation från det avslutande seminariet
Convincing Decision Makers presentation final conference

Video från det avslutande seminariet
Convincing Decision Makers

 Kontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465