Przekonywanie decydentów

Przekonywanie decydentów jest w praktyce podsumowaniem wykorzystania wszystkich innych narzędzi wchodzących w skład zestawu narzędzi. Główne przesłanie jest takie, że przekonanie decydentów wymaga użycia naprawdę mocnych argumentów i faktów. Oznacza to jednoznaczne liczby i zestawienia graficzne (np. dotyczące czas zwrotu z inwestycji), które są proste i łatwe do zrozumienia. Same piękne słowa nie wystarczą, ale oczywiście argumenty słowne są potrzebne, aby podjąć pozytywną decyzję o inwestycji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej. W tym dokumencie znajduje się kilka przydatnych wskazówek i narzędzi, które mogą zostać wykorzystane do wspierania procesów decyzyjnych.

Wytyczne z ogólnym opisem elementów narzędzia:
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Convincing Decision Makers
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Convincing Decision Makers

Pomagają w ocenie czynników warunkujących sukces i porażkę w przekonywaniu decydentów do finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i wprowadzania dobrych praktyk.  
Guideline How to Convince Decision Makers

Pomagają w ocenie czynników warunkujących sukces i porażkę w przekonywaniu decydentów do finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i wprowadzania dobrych praktyk (wersja w języku polskim) 
Guideline How to Convince Decision Makers (Polish)

Lista złotych zasad określających jak przygotować i zrealizować inwestycję mającą na celu poprawę efektywności energetycznej (dla użytkowników budynku).
Golden Rules

Lista złotych zasad określających jak przygotować i zrealizować inwestycję mającą na celu poprawę efektywności energetycznej (dla użytkowników budynku, wersja w języku polskim)
Golden Rules (Polish)

Wzory broszur dla zarządców nieruchomości na temat ogólnych aspektów efektywności energetycznej.
Brochure Template

Wzory broszur dla zarządców nieruchomości na temat ogólnych aspektów efektywności energetycznej (wersja w języku polskim).
Brochure Template (Polish)

Film: Historia zmodernizowanej szkoły podstawowej – piec olejowy został zastąpiony przez pompę ciepła, a także zainstalowano system fotowoltaiczny.
Wywiad z dyrektorem obiektu i dwiema osobami odpowiedzialnymi za kwestie techniczne, które wyjaśniają specyfikacje zainstalowanych systemów.
Reference films of good practice in a school

Film: Firma transportowa zaprojektowana i zbudowana w celu redukcji kosztów. Instalacja geotermalnej pompy ciepła z pionowymi wymiennikami ciepła, nowoczesne systemy wentylacyjne i grzewcze z sufitami chłodząco-grzewczymi.
Reference Films of Good Practice in a transport company

Film: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – miejsce przeznaczone do obsługi osób z dużą ilością otwartych przestrzeni, sal wystawowych, kin, restauracji itp. Dowiedz się o zastosowanych technologiach, uzyskanych korzyściach i wyzwaniach.
Reference Films of Good Practice European Solidarity Center

Program środowiskowy mający na celu zwiększenie wykorzystania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska we wszystkich działaniach prowadzonych na lotnisku.
Model of Environment Program

Program środowiskowy – proces i szablony, plik Excel
Model for Creating Environmental Programs

Program środowiskowy – proces i szablony, plik PDF
Guideline for Creating Environmental Program

Prezentacja na konferencji końcowej
Convincing Decision Makers presentation final conference

Wideokonferencja końcowa
Convincing Decision MakersDane kontaktowe

Anna Góral
Związek Gmin i Powiatów Małopolski
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465