Mobilisering av beslutningstakere

Verktøyet mobilisering av beslutningstakere er i praksis en veiledning i bruken av alle de andre verktøyene i verktøykassen. Hovedbudskapet er at man trenger sterke argumenter og fakta for å overbevise beslutningstakere. Dette betyr klare tall og visuelle diagrammer (som tilbakebetalingstid), som er enkle og lette å forstå. Fine ord er ikke nok alene, men det er behov for verbalt holdbare argumenter for å oppnå positive beslutninger for energieffektivisering. Her finner du noen nyttige tips og verktøy som kan brukes til å støtte beslutningsprosesser.

Guide med samlet beskrivelse av verktøyelementene:
Last ned en høyoppløselig versjon for utskrift: Guide Convincing Decision Makers
Se en versjon med lav oppløsning av guiden online: Guide Convincing Decision Makers

Forenkler vurderinger av suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med å overbevise beslutningstakere til å foreta energiinvesteringer og fremme gode eksempler. 
Guideline How to Convince Decision Makers

Forenkler vurderinger av suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med å overbevise beslutningstakere til å foreta energiinvesteringer og fremme gode eksempler.
Guideline How to Convince Decision Makers (Polish)

En liste over gylne regler – hvordan forbedre og gjennomføre energieffektive investeringer (for byggeiere og -brukere).
Golden Rules

En liste over gylne regler – hvordan forbedre og gjennomføre energieffektive investeringer (for byggeiere og -brukere, polsk versjon)
Golden Rules (Polish)

Mal for brosjyrer for byggforvaltere om energieffektivisering generelt.
Brochure Template

Mal for brosjyrer for byggforvaltere om energieffektivisering generelt (polsk versjon).
Brochure Template (Polish)

Film: Historien om en grunnskole som ble modernisert – en oljefyr ble erstattet med en varmepumpe og et solcelleanlegg ble installert. Et intervju med direktøren for anlegget og to tekniske personer som forklarer spesifikasjonene til de installerte systemene.
Reference films of good practice in a school

Film: Et transportselskap utviklet og gjennomførte tiltak for å redusere kostnadene. Installasjon av geotermisk varmepumpe med vertikale varmevekslere, moderne ventilasjonsanlegg og varmesystem med tak for kjøling og oppvarming.
Reference Films of Good Practice in a transport company

Film: European Solidarity Center i Gdańsk – et sted utviklet for å gi folk åpne områder, utstillingslokaler, kinoer, restauranter osv. Hør om teknologiene som brukes, fordelene og utfordringene.
Reference Films of Good Practice European Solidarity Center

Miljøprogram for å øke miljøtiltakene ved alle flyplassaktiviteter.
Model of Environment Program

Miljøprogram – prosess og maler, Excel-fil
Model for Creating Environmental Programs

Miljøprogram – prosess og maler, PDF-fil
Guideline for Creating Environmental Program

Presentasjon i sluttkonferanse
Convincing Decision Makers presentation final conference

Video sluttkonferanse
Convincing Decision MakersKontakt

Anna Góral
Association of Communes and Cities of Malopolska Region
goral.am@gmail.com
+ 48 124 217 465