Rozwiązania technologiczne

EFFECT4buildings odwzorowuje i rozpowszechnia wiedzę na temat rozwiązań technologicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków służących do osiągnięcia oszczędności ekonomicznych. Zarządzający budynkami odnoszą korzyści dzięki lepszej wiedzy na temat ich opłacalności, wydajności i sposobu, w jaki można je zamawiać, aby odnieść jak największe korzyści.

Jednocześnie dostawcy rozwiązań technologicznych często poszukują większego rynku, a informacje zwrotne dotyczące rynku wymagają dalszych udoskonaleń w ich modelach biznesowych. Dialog rynkowy pomiędzy dostawcami rozwiązań technologicznych a zarządcami budynków jest prowadzony za pośrednictwem EFFECT4buildings.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania stanowiące wyniki projektu.

Ogólny przewodnik po zestawie narzędzi
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Technological solutions
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Technological solutions

Katalog rozwiązań technologicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków
1   Technological Solutions for Energy Efficiency

Doświadczenie zarządców budynków w zakresie energooszczędnych rozwiązań, ocena z testowania rozwiązań, a także wytyczne i wzory dokumentów dotyczące zakupu rozwiązań np. systemów konserwacji i monitoringu. 
2   Experiences and Procurement of Technological Solutions

Prezentacja na konferencji końcowej
Technology solution presentation, FM Mattsson Mora Group AB
Technology solution presentation, ItuGraf
Technology solution presentation, R8Tech

This site uses cookies

This website uses cookies to give you the best, most relevant experience. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.
Read more aboute our cookie policy.