Rozwiązania technologiczne

EFFECT4buildings odwzorowuje i rozpowszechnia wiedzę na temat rozwiązań technologicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków służących do osiągnięcia oszczędności ekonomicznych. Zarządzający budynkami odnoszą korzyści dzięki lepszej wiedzy na temat ich opłacalności, wydajności i sposobu, w jaki można je zamawiać, aby odnieść jak największe korzyści.

Jednocześnie dostawcy rozwiązań technologicznych często poszukują większego rynku, a informacje zwrotne dotyczące rynku wymagają dalszych udoskonaleń w ich modelach biznesowych. Dialog rynkowy pomiędzy dostawcami rozwiązań technologicznych a zarządcami budynków jest prowadzony za pośrednictwem EFFECT4buildings.

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania stanowiące wyniki projektu.

Ogólny przewodnik po zestawie narzędzi
Pobierz instrukcję w wysokiej rozdzielczości do drukowania: Guide Technological solutions
Wyświetl online przewodnik w niskiej rozdzielczości: Guide Technological solutions

Katalog rozwiązań technologicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków
1   Technological Solutions for Energy Efficiency

Doświadczenie zarządców budynków w zakresie energooszczędnych rozwiązań, ocena z testowania rozwiązań, a także wytyczne i wzory dokumentów dotyczące zakupu rozwiązań np. systemów konserwacji i monitoringu. 
2   Experiences and Procurement of Technological Solutions

Prezentacja na konferencji końcowej
Technology solution presentation, FM Mattsson Mora Group AB
Technology solution presentation, ItuGraf
Technology solution presentation, R8Tech