Tehnoloogilised lahendused

EFFECT4buildings kaardistas ja levitab teadmisi hoonete energiatõhususe tehnoloogiliste lahenduste kohta, et saavutada majanduslikku kokkuhoidu. Tööriist annab hea ülevaate ja ligikaudse hinnangu kui palju mingi lahendus võiks kasu anda ja mis on levinuimad lahendused hoonete renoveerimisel.

EFFECT4Buildingsi projekti eesmärk oli suurendada dialoogi avalike hoonete haldurite ja tehnoloogia pakkujate vahel, et täita suuremat eesmärki – suurendada avalike hoonete energiatõhusust.

Allpool leiate projekti tulemustena kõik alla laaditavad dokumendid.

Ülevaade antud tööriistast
Laadige printimiseks alla juhendi kõrge eraldusvõimega versioon: Guide Technological solutions
Vaadake juhendi madala eraldusvõimega versiooni veebis: Guide Technological solutions

Kataloog erinevate hoone energiatõhusust suurendavate tehnoloogiliste lahendustega
1   Technological Solutions for Energy Efficiency

Hoone haldurite kogemus erinevatest lahendustest sh. hankekriteeriumid, test-projektide ülevaated, hooldusjuhendid jne.
2   Experiences and Procurement of Technological Solutions

Ettekanne lõppkonverentsil
Technology solution presentation, FM Mattsson Mora Group AB
Technology solution presentation, ItuGraf
Technology solution presentation, R8Tech